archiv aktualit rok 2011

Výhled slovenského stavebnictví se dramaticky zhoršil

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Stavba1Nejistota dalšího vývoje slovenské ekonomiky a předchozí pád Vlády SR vyvolávají velké obavy ředitelů stavebních společností. Aktuálně očekávají, že stavebnictví v příštím roce poklesne o dalších 7,1 %. Na výrazný nárůst negativních očekávání ředitelů stavebních společností ohledně vývoje slovenského stavebnictví v příštím roce ukazují výsledky nejnovější Kvartální analýzy slovenského stavebnictví 11/2011, kterou připravila společnost CEEC Research ve spolupráci s generálním partnerem KPMG Česká republika.

Pokles slovenského stavebnictví v příštím roce teď předpokládají už tři ze čtyř ředitelů stavebních společností (74 %). ,,Pád slovenské vlády a navíc zhoršující se celoevropský ekonomický výhled způsobil výraznou změnu v předchozích mírně optimistických vizích ředitelů stavebních společností pro rok 2012. Podle těchto predikcí by se výkon slovenského stavebnictví v příštím roce měl snížit na úroveň roku 2005. Oproti vrcholu sektoru, tj. roku 2008, se jedná až o 25% pokles,‘‘ komentuje Jiří Vacek, ředitel CEEC Research. Ještě v srpnu, tj. před pádem slovenské vlády, dávaly predikce naději na alespoň mírný růst sektoru (o 1,8 %).

Výsledky obdobného výzkumu realizovaného v České republice v říjnu 2011 ukazují na rychle se zhoršující výhled i na českém trhu, české stavební firmy predikují pokles sektoru o 8,3 % v příštím roce a o dalších 1,1 % v roce 2013. K nastartování opětovného růstu slovenského stavebnictví nedojde podle očekávání ani v roce 2013, mělo by dojít spíše ke stabilizaci a zastavení poklesu z předchozích let. ,,V letech 2012 a 2013 očekávám stagnaci případně mírné oživení a první problémy na některých velkých projektech vysoutěžených za nepřiměřeně nízké ceny,‘‘ odhaduje například Pavol Kováčik, předseda predstavenstva Inžinierske stavby Košice.

V důsledku horšího výhledu slovenského stavebnictví zhoršují ředitelé firem i predikce vývoje svých tržeb. Ty by v příštím roce měly klesnout o 3,9 procenta, pro srovnání ještě v srpnu stavební společnosti věřily v růst o 1,8 %. Výsledky výzkumu realizovaného s řediteli českých stavebních společností v říjnu ukazují na očekávaný pokles tržeb stavebních společností v roce 2012 o 2,9 procenta.

Současná krize slovenského stavebnictví měla zatím největší dopad na výrazný nárůst tlaku na snižování cen zakázek, někdy až pod hranici nákladů. Stejně tak jako v ČR, i zde sehrály rozhodující roli především prudký pokles poptávky a s tím spojený přebytek kapacit na straně nabídky (v roce 2008 slovenské stavebnictví rostlo o 12,1 procenta, ale o rok později, tj. v roce 2009 již zaznamenalo pokles o 11,3 procenta). ,,Zákazníci, tedy investoři, a to jak veřejní, tak i privátní se mnohem více teď orientují na cenu a rychlost dodávky stavebního díla. Jiné hodnoty, ať už estetika, technické řešení, ale i kvalita materiálů se dostává na vedlejší kolej,‘‘ říká Dušan Mráz, prezident Doprastav. Zostřuje se také konkurenční boj na stavebním trhu. ,,Vzhledem k poklesu celkového trhu stavebních strojů, se konkurenční boj výrazně zostřil, až na hranici akceptovatelné etiky, která by měla být jedním z nosných prvků podnikání,‘‘ potvrzuje Peter Knap, Managing director a Regional manager Terrastroj.

Slovenské stavební společnosti reagovaly stejně jako jejich kolegové v ČR – redukcí svých nákladů, zastavením investic (až 76 % firem), tlakem na své dodavatele, ale i snahou o získání takových zakázek, které dříve nerealizovaly. Zájem o jakoukoliv zakázku potvrzuje 91 % velkých společností (97 % v ČR). Tím ale do jisté míry mizí segmentace trhu, což způsobuje problémy středním a malým firmám.
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština