aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – březen 2024

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 3. 2024). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 2/2024

• ČSN EN 17840 (01 0671) • Posuzování výkonnosti a stavu budov a inženýrských staveb – Rámec pro posuzování v managementu fyzického majetku

• ČSN EN 15502-2-3 (07 5316) • Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Část 2-3: Specifická norma pro hybridní jednotky kombinující plynový kotel a elektrické tepelné čerpadlo ve výrobku

• ČSN EN 12097 (12 0511) • Větrání budov – Vzduchovody – Požadavky na součásti vzduchovodů z hlediska údržby

• ČSN EN IEC 60904-2 ed. 4 (36 4604) • Fotovoltaické součástky – Část 2: Požadavky na referenční fotovoltaické součástky

• ČSN EN 60904-2 ed. 3:2015 (36 4604) • Fotovoltaické součástky – Část 2: Požadavky na referenční fotovoltaické součástky (změna Z1)

• ČSN EN 60670-21:2008 (37 0100) • Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 21: Zvláštní požadavky pro krabice a úplné kryty s vybavením pro závěsné prostředky (změna A1)

• ČSN EN 60670-21:2008 (37 0100) • Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 21: Zvláštní požadavky pro krabice a úplné kryty s vybavením pro závěsné prostředky (změna A11)

• ČSN EN ISO 21368 (66 8539) • Lepidla – Směrnice pro výrobu lepených konstrukcí a postupy pro přípravu zpráv vhodných pro hodnocení rizik těchto konstrukcí

• ČSN EN ISO 8130-16 (67 3151) • Práškové nátěrové hmoty – Část 16: Stanovení hustoty s použitím kapaliny v odměrném válci

• ČSN EN ISO 22553-15 (67 3161) • Nátěrové hmoty – Elektroforeticky nanesené povlaky – Část 15: Zbytky permeátu

• ČSN EN ISO 22553-16 (67 3161) • Nátěrové hmoty – Elektroforeticky nanesené povlaky – Část 16: Poměr pigment-pojivo

• ČSN 73 1901-4 (73 1901) • Navrhování střech – Část 4: Vegetační střechy

• ČSN EN 74-2 (73 8109) • Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení – Část 2: Speciální spojky – Požadavky a zkušební postupy

• ČSN EN 13049 (74 6805) • Okna – Náraz měkkým a těžkým tělesem – Zkušební metoda, bezpečnostní požadavky a klasifikace

• ČSN 75 6101 (75 6101) • Stokové sítě a kanalizační přípojky

• ČSN EN 12889 (75 6115) • Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

• ČSN EN 17900 (79 2026) • Usně – Výchozí údaje pro výpočet objemové hmotnosti usní

• ČSN EN ISO 5157 (80 0003) • Textilie – Environmentální aspekty – Slovník

• ČSN EN ISO 17751-2 (80 0211) • Textilie – Kvantitativní analýza kašmíru, vlny, dalších specifických živočišných vláken a jejich směsí – Část 2: Metoda s použitím skenového elektronového mikroskopu

• ČSN EN ISO 5978 (80 0860) • Tkaniny povrstvené pryží nebo plasty – Stanovení lepivosti

• ČSN EN ISO 20685-2 (83 3589) • Ergonomie – 3-D skenovací metody pro mezinárodně slučitelné antropometrické databáze – Část 2: Vyhodnocení protokolu povrchu tvaru a opakovatelnost relativní polohy orientačního bodu

• ČSN 83 8181 (83 8181) • Stanovení mykobakterií v pevných matricích

• ČSN EN ISO 21911-1 (83 8313) • Tuhá alternativní paliva – Stanovení samozahřívání – Část 1: Izotermická kalorimetrie

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

www.dtocz.cz, www.normy.cz, www.normy.biz, www.technor.cz, www.zaron.cz, www.technickenormy.cz, www.normservis.cz, www.vvuu.cz, www.agentura-cas.cz, www.elektro-shop.cz

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina