aktuality školy

Kreatívne centrum v Trenčíne má aj technológiu na spracovanie dreva

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Motivovať študentov a absolventov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne má novootvorené Kreatívne centrum k podnikateľským zručnostiam a tvorivosti. Otvorili ho v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR. Do jeho činnosti patrí využívanie potenciálu študijných programov Fakulty priemyselných technológií. Pokrýva 5 remeselných odvetví (vrátane stolárskej dielne) na ploche 850 m², ďalšie priestory na podporu kreatívnej tvorby, prednáškové priestory, výstavnú časť a dennú kaviareň.

Poslaním Kreatívneho centra univerzity je využívanie nových technológií a strojov, ktoré umiestnili do jednotlivých dielní. Takto majú k dispozícii viac ako 100 zariadení, doteraz roztrúsených na viacerých miestach. Prístupné sú len členom Kreatívneho centra. Členom centra sa môže stať každý, kto prejaví záujem o realizáciu podnikateľských nápadov nielen z radov študentov, ale aj začínajúcich živnostníkov a remeselníkov.

Zameranie tvorivých dielní prostredníctvom FabLab:

  • Spracovanie dreva s kompletnou technológiou dreva a drevotriesky na potreby výroby nábytku, na umelecké rezbárske práce – technológom je Mgr. Igor Horňák
  • Spracovanie kovových materiálov
  • Doplnenie o technológie 3D tlače
  • Spájanie kovových materiálov, najmä s technológiou zvárania
  • Spracovanie a potlač materiálov (plastov, látok, vákuové lisovanie, keramická dielňa s pecou a hrnčiarskymi kruhmi)

FabLab bude napĺňať aj potreby mesta Trenčín v rámci projektu Hlavné mesto kultúry 2026.

Celkové náklady na Kreatívne centrum boli plánované vo výške 4,29 mil. €, na technológie v remeselných dielňach 2,92 mil. €, rekonštrukcie a stavebné úpravy 340 tis. €, Projekt spolufinancovala Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 214 tis. €.

Kreatívne centrum je umiestnené v priestoroch Fakulty špeciálnej techniky. Premenou prešlo aj okolie v rámci projektu Zelená revitalizácia univerzitného areálu s cieľom zvýšiť kvalitu prostredia v objeme 491 tis. € pre zníženie hluku a prašnosti, zadržiavanie dažďovej vody, vysádzanie stromov a zelených plôch. Bude zaujímavé zistiť, ako sa im tento nákladný projekt podarí uviesť do života, preto sa tam Drevársky magazín určite pôjde do roka a do dňa pozrieť s nádejou, že to bude motivačná reportáž.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina