aktuality

Nebezpečí skrytá ve stabilitě šatních skříní si vynutila revizi normy

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Podle údajů ve Federálním registru USA (Vol. 87 No 226 Nov 2022) došlo v období mezi lednem 2000 a dubnem 2022 ve Spojených státech k více než 230 smrtelným domácím úrazům přímo či nepřímo způsobeným převrácením šatní skříně. Ve 200 případech se jednalo o děti. K těmto číslům je nutné připočítat mnoho dalších nehod, naštěstí méně závažných, ale bohužel v naprosté většině případů (přes 70 %) rovněž postihujících děti.

Americké vládní úřady se proto rozhodly zahájit legislativní cestu k zajištění bezpečnosti nábytku odstraněním nebo alespoň omezením příčin, které vedou k jeho převrácení v domácím prostředí.

Činnost byla koordinována Komisí pro bezpečnost spotřebitelských výrobkůCPSC (Consumer Product Safety Commission), která také provádí přesné analýzy k posouzení důkazů o potenciálních nebezpečích způsobených nebo souvisejících s používáním různých produktů. Činnost zahrnuje i zveřejňování závazných technických norem, informace a vzdělávání výrobců i konečných spotřebitelů a další činnosti, jako je případné stažení nevyhovujících výrobků z trhu.

CPSC proto začala zkoumat konkrétní příčiny, které vedly k převrácení používaných skříní, a to především s ohledem na technickou normu platnou ve Spojených státech, tj. ASTM F2057-19 (Standardizované bezpečnostní specifikace pro jednotky na ukládání oděvů).

Kromě této americké normy CPSC zvažovala v této otázce také obecnou celosvětovou normalizační scénu, včetně analýzy dalších dokumentů, jako jsou EN 14749 (Nábytek – Bytový a kuchyňský úložný nábytek a pracovní desky – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení), ISO 7171 (Nábytek – Úložné jednotky – Stanovení stability) a také podobné australské normy.

Nakonec žádná ze zkoumaných norem nebyla uznána za adekvátní, aby zabránila úrazům, ke kterým došlo na americkém trhu.

Po této počáteční analýze proto CPSC rozhodla, že musí nutně přijmout novou zkušební metodu, která by ověřila splnění bezpečnostních požadavků vyjádřených americkými vládními úřady.

V roce 2022 byla v americkém federálním rejstříku zveřejněna směrnice „Final Rule 16 CFR 1261“, která obsahuje pokyny k bezpečnostním standardům, které je třeba považovat za povinné pro nábytek a vybavení spadající pod definici CSU – Clothing Storage Units (jednotky pro ukládání oděvů).

Paralelně s činností CPSC, existovala druhá iniciativa, která se na legislativní úrovni jmenovala STURDY Act (Stop Tip-overs of Unstable, Risky Dressers on Youth Act neboli Stop převracení nestabilních a riskantních prádelníků podle zákona o mládeži). Tato studie zvažovala zachování stávající normy ASTM F2057, ale zjišťovala, zda by mohla být aktualizována, aby splňovala bezpečnostní požadavky vyjádřené americkými úřady. Výrobci byli mnohem více nakloněni této druhé možnosti a následující diskuse nakonec vedly ke kompromisu mezi oběma strategiemi.

Klíčovým krokem v tomto bodě byla revize, kterou CPSC provedla na nové verzi ASTM F2057-23, a zjistila, že splňuje bezpečnostní požadavky a stala se v tomto bodě povinnou referencí pro CSU. Požadavky v aktualizované normě ASTM jsou povinné pro nábytek vyrobený od 1. září 2023 a určený pro americký trh.

Norma specifikuje ověření stability CSU vyhovujících různým laboratorním testům:

  • test stability pro simulaci zátěže ve skříni,
  • test stability pro simulaci dynamické horizontální síly,
  • test stability k simulaci toho, jak dítě používá úložnou jednotku na oblečení umístěnou na koberci,
  • test blokování (mechanismus umožňující otevření pouze jedné zásuvky najednou);
  • testování systémů proti naklonění (ASTM 3096, norma aktualizovaná také v roce 2023).

ASTM F2057-23 se vztahuje na volně stojící úložné jednotky na oděvy, včetně (ale nejen) prádelníků, komod, skříní se zásuvkami a/nebo dvířky, s následujícími charakteristikami: výška skříně ≥ 68,6 cm, hmotnost ≥ 13,6 kg, využitelný objem ≥ 90,6 dm3. Nevztahuje se na knihovny, kancelářský nábytek, jídelní nábytek, šperkovnice, zásuvky pod postel, úložné jednotky na prádlo, nábytek, jehož použití není určeno do ložnice, nástěnný nábytek.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina