aktuality

Dôraz na stavebné kovanie a náterové látky na drevo prostredníctvom STN

Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Výber z noriem STN uverejnených v Zborníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR za mesiac jún 2022. Celkom je uverejnených 135 nových noriem, 7 zmien a 5 opráv noriem.

 • STN EN 13126-1 (16 6015) Stavebné kovanie. Kovanie na okná a balkónové dvere. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 1: Spoločné požiadavky pre všetky typy kovaní (EN 13126-1: 2022)
 • STN EN 13126-4 (16 6015) Stavebné kovanie. Kovania na okná a balkónové dvere. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 4: Rázvory (EN 13126-4: 2022)
 • STN EN 13126-13 (16 6015) Stavebné kovanie. Kovanie na okná a balkónové dvere. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 13: Vyvažovanie okenných krídiel (EN 13126-13: 2022)
 • STN EN 13126-14 (16 6015) Stavebné kovanie. Kovania na okná a balkónové dvere. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 14: Spojovacie súčiastky (EN 13126-14: 2022)
 • STN P CEN/TS 927-8 (67 2010) Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo používané vo vonkajšom prostredí. Časť 8: Stanovenie priľnavosti na dreve skúškami dvojitým rezom X po vystavení vo vode (CEN/TS 927-8: 2020)
 • STN EN ISO 16925 (67 3125) Náterové látky. Určovanie odolnosti voči vysoko tlakovému čisteniu vodou pri uplatnení ISO 16925: 2021 (EN ISO 16925: 2022; ISO 16925: 2021)
 • STN EN 15458 (67 3132) Náterové látky. Laboratórne metódy na skúšanie účinnosti konzervačných látok proti riasam v nanesenom filme (EN 15458: 2022)
 • STN EN 15457 (67 3133) Náterové látky. Laboratórne metódy na skúšanie účinnosti konzervačných látok proti hubám v nanesenom filme (EN 15457: 2022)
 • STN EN ISO 8130-4 (67 3180) Práškové náterové látky. Časť 4: Výpočet dolnej medze výbušnosti podľa ISO 8130-4: 2021 (EN ISO 8130-4: 2022; ISO 8130-4: 2021)
 • STN EN ISO 3382-3 (73 0534) Akustika. Meranie akustických vlastností miestnosti. Časť 3: Veľkoplošné priestory v norme ISO 3382-3: 2022 (EN ISO 3382-3: 2022; ISO 3382-3: 2022)
 • STN EN ISO 8253-3 (01 1632) Akustika. Audiomatické skúšobné metódy. Časť 3: Audiometria rečou podľa ISO 8253-3: 2022 (EN ISO 8253-3: 2022; ISO 8253-3: 2022)
 • STN 74 4505 (74 4505) Podlahy. Spoločné ustanovenie. Navrhovanie a zhotovovanie.
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina