aktuality

Zomrel špičkový odborník na spracovanie listnatého dreva

Zomrel Ing. Michal Marek, CSc.
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Staršia generácia drevárov sa často stretávala so zanieteným odborníkom na výrobu preglejok a ďalších aglomerovaných materiálov pre produkciu nábytku – Ing. Michalom Marekom, CSc. Zomrel po krátkej chorobe 13. mája 2022 vo veku 77 rokov. Posledná rozlúčka s ním bude v pondelok 23. mája 2022 o 13:00 na cintoríne v Michalovciach.

Ing. Michal Marek, CSc. (*1944) ukončil v roku 1967 štúdium na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene, kandidátsku prácu obhájil v roku 1978. V praxi začínal v podniku Bukóza Vranov nad Topľou. Prechodom do podniku Piloimpregna sa po viacerých pracovných zaradeniach stal riaditeľom závodu v Prešove. Poverili ho úlohami na vybudovanie Drevokombinátu „Šariš“ Prešov. Po zvládnutí náročnej etapy prechádza na generálne riaditeľstvo Drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu v Žiline – na funkciu výrobno-technického riaditeľa. Pôsobil tu od roku 1985 až do roku 1988, keď po úspešnom výberovom konaní sa stal riaditeľom novovytvoreného š.p. Bukóza vo Vranove. Významnou mierou prispel k rozšíreniu drevárskej výroby v podniku a efektívnemu spracovaniu bukovej hmoty.

Spolu so svojimi priateľmi sa podieľal na založení firmy Drevoexport export – import v Žiline. Po čiastočnej zmene podnikateľských aktivít a názvov zostal spolumajiteľom vo firme Dextrade Žilina.

V období 1999–2005 bol členom predstavenstva Zväzu spracovateľov dreva SR. Aktívny bol vo vedeckých radách VŠLD Zvolen (terajšia Technická univerzita) a jej Drevárskej fakulty. Externe sa podieľal na vypracovávaní posudkov diplomových a rigoróznych prác až do vyššieho veku.

Česť jeho pamiatke.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina