aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 6. května 2022 ve Věstníku ÚNMZ č. 5/2022 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období I. pololetí 2022.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN nebo vytvořením nové. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají např. výrobců obráběcích strojů, lesnických a zahradnických strojů, dřevěných konstrukcí, biopaliv a stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 3. 6. 2022) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese mailto:normalizace@agentura-cas.cz

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 20, 38, 47, 66, 67, 73 a 84 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
• ČSN č.ú. 20 0001/22 • Obráběcí stroje – Bezpečnost – Elektroerozivní stroje (PMD: FprEN ISO 28881)
• ČSN č.ú. 38 0005/22 • Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 13: Systémy pro usměrňování pohybu kouře pracující na základě rozdílů tlaků (PDS) – Navrhování, výpočetní metody, zkoušení, údržba a servisní zkoušení instalace (PMD: FprEN 12101-13)
• ČSN č.ú. 38 0006/22 • Hasicí zařízení v komerčních kuchyních – Navrhování, dokumentace a požadavky na zkoušky – Postupy požárních zkoušek pro meziprostory a potrubí (PMD: FprCEN/TS 17749)
• ČSN č.ú. 38 0007/22 • Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 6: Technické podmínky pro zařízení pracující na principu rozdílu tlaků – Sestavy (PMD: FprEN 12101-6)
• ČSN č.ú. 38 0008/22 • Stabilní hasicí zařízení – Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení – Část 14: Sprinklery pro použití v obytných objektech (PMD: EN 12259-14:2020/FprA1)
• ČSN č.ú. 47 0007/22 • Lesnické a zahradní strojní zařízení – Zkušební předpis pro hluk přenosných ručních strojů se spalovacím motorem – Technická metoda (třída přesnosti 2) (PMD: EN ISO 22868:2021 + ISO 22868:2021)
• ČSN č.ú. 66 0001/22 • Lepidla – Označení hlavních typů porušení lepeného spoje (PMD: EN ISO 10365:2022 + ISO 10356:2022)
• ČSN č.ú. 67 0003/22 • Nátěrové hmoty – Směrnice pro stanovení ochranných vlastností organických povlaků urychlenou cyklickou elektrochemickou metodou (PMD: EN ISO 17463:2022 + ISO 17463:2022)
• ČSN č.ú. 73 0015/22 • Navrhování střech – Část 4: Prosklené střechy (PMD: nová ČSN 73 1901-4)
• ČSN č.ú. 73 0019/22 • Konstrukční dřevo – Stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty (PMD: EN 384:2016+A1:2018/FprA2)
• ČSN č.ú. 73 0020/22 • Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti – Část 2: Strojní třídění, doplňující požadavky na zkoušky typu (PMD: EN 14081-2:2018/FprA1)
• ČSN č.ú. 73 0021/22 • Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti – Část 3: Strojní třídění, doplňující požadavky pro řízení výroby (PMD: EN 14081-3)
• ČSN č.ú. 73 0022/22 • Akustika – Měření parametrů prostorové akustiky – Část 3: Otevřené kanceláře (PMD: EN ISO 3382-3:2022 + ISO 3382-3:2022)
• ČSN č.ú. 83 0014/22 • Tuhá alternativní paliva – Metody vzorkování (PMD: EN ISO 21645:2021 + ISO 21645:2021)
• ČSN č.ú. 83 0015/22 • Tuhá biopaliva – Slovník (PMD: EN ISO 16559:2022 + ISO 16559:2022)
• ČSN č.ú. 83 0016/22 • Tuhá biopaliva – Slovník (PMD: EN ISO 16559:2022 + ISO 16559:2022)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• úkoly ve třídách 38, 66, 67, č.ú. 73 0019/22 – 73 0021/22 a č.ú. 83 0016/22
: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• č.ú. 20 0001/22: Svaz strojírenské technologie, Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha 1
• č.ú. 47 0007/22
: Státní zkušebna strojů a.s., Třanovského 623/11, 163 04 Praha 6 – Řepy
• č.ú. 73 0015/22: Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost s.r.o., Pražská 810/16, 102 00 Praha 15 – Hostivař
• č.ú. 73 0022/22
: Ing. Zdeněk Jandák, CSc., Náměstí Jiřího z Lobkovic 2307/15, 130 00 Praha 3
• č.ú. 83 0014/22 a 83 0015/22
: RNDr. Alice Kotlánová, Bednaříkova 2186/3, 628 00 Brno – Líšeň

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina