aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. dubna 2022 ve Věstníku ÚNMZ č. 4/2022 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období I. pololetí 2022.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN nebo vytvořením nové. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají např. výrobců stavebního kování, lesnických strojů, palet, dveří, vrat a stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 6. 5. 2022) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese mailto:normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 01, 16, 27, 29, 36, 47, 50, 70 a 73 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
• ČSN č.ú. 01 0011/22 • Lesnické a zahradní stroje – Zkušební předpis pro vibrace přenosných ručních strojů se zabudovaným spalovacím motorem – Vibrace na rukojetích (PMD: EN ISO 22867:2021 + ISO 22867:2021)
• ČSN č.ú. 16 0005/22 • Stavební kování – Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře – Část 1: Společné požadavky pro všechny typy kování (PMD: FprEN 13126-1)
• ČSN č.ú. 16 0006/22 • Stavební kování – Kování pro okna a balkónové dveře – Požadavky a zkušební metody Část 13: Protizávaží posuvných oken (PMD: FprEN 13126-13)
• ČSN č.ú. 16 0007/22 • Stavební kování – Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře – Část 14: Jisticí uzávěr pro posuvná okna (PMD: FprEN 13126-14)
• ČSN č.ú. 16 0008/22 • Stavební kování – Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře – Část 4: Hranové uzávěry (PMD: FprEN 13126-4)
• ČSN č.ú. 27 0012/22 • Stroje pro řezání podlah – Bezpečnost (PMD: EN 13862:2021)
• ČSN č.ú. 29 0001/22 • Palety pro manipulaci s materiálem – Prosté palety – Část 2: Požadavky na provedení a volba zkoušek (PMD: EN ISO 8611-2:2022 + ISO 8611-2:2021)
• ČSN č.ú. 29 0001/22 • Palety pro manipulaci s materiálem – Prosté palety – Část 1: Zkušební metody (PMD: EN ISO 8611-1:2022 + ISO 8611-1:2021)
• ČSN č.ú. 36 0023/22 • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken (PMD: FprEN IEC 60335-2-103:2021 (MD2) + IEC 60335-2-103:2015)
• ČSN č.ú. 47 0004/22 • Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovačích pil na tyči – Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem (PMD: EN ISO 11680-1:2021 + ISO 11680-1:2021)
• ČSN č.ú. 47 0002/22 • Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovačích pil na tyči – Část 2: Stroje se zdrojem energie neseným na zádech (PMD: EN ISO 11680-2:2021 + ISO 11680-2:2021)
• ČSN č.ú. 50 0004/22 • Vlákniny – Odběr vzorků ke zkouškám (PMD: EN ISO 7213:2021 + ISO 7213:2021)
• ČSN č.ú. 70 0008/22 • Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Část 6: Vzhled (PMD: EN ISO 12543-6:2021 + ISO 12543-6:2021)
• ČSN č.ú. 70 0009/22 • Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Část 5: Rozměry a opracování hran (PMD: EN ISO 12543-5:2021 + ISO 12543-5:2021)
• ČSN č.ú. 70 0010/22 • Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Část 3: Vrstvené sklo (PMD: EN ISO 12543-3:2021 + ISO 12543-3:2021)
• ČSN č.ú. 70 0011/22 • Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Část 2: Vrstvené bezpečnostní sklo (PMD: EN ISO 12543-2:2021 + ISO 12543-2:2021)
• ČSN č.ú. 70 0012/22 • Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Část 1: Definice a popis součástí (PMD: EN ISO 12543-1:2021 + ISO 12543-1:2021)
• ČSN č.ú. 70 0013/22 • Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Část 4: Metody zkoušení stálosti (PMD: EN ISO 12543-4:2021 + ISO 12543-4:2021)
• ČSN č.ú. 73 0012/22 • Denní osvětlení budov (PMD: EN 17037:2018+A1:2021)
• ČSN č.ú. 73 0013/22 • Akustika – Měření parametrů prostorové akustiky – Část 3: Otevřené kanceláře (PMD: EN ISO 3382-3:2022 + ISO 3382-3:2022)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• úkoly ve třídách 16, 27, 29, 50 a č.ú. 73 0013/22
: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• č.ú. 01 0011/22 a úkoly ve třídě 47: Státní zkušebna strojů a.s., Třanovského 623/11, 163 04 Praha 6 – Řepy
• č.ú. 36 0023/22: Ing. Petr Voda, Rataje 212, 539 01 Hlinsko v Čechách
• úkoly ve třídě 70:
IKATES s.r.o., Tolstého 186, 415 03 Teplice
• č.ú. 73 0012/22
: Ateliér světelné techniky s.r.o., Braškovská 368/1, 161 00 Praha 6 – Liboc

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina