aktuality

Ochrana pred výbuchom s prítomnosťou drevných prachov

Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Odbor Záchranné služby v rámci Drevárskej fakulty Technickej univerzity Zvolen posilňuje uplatňovanie vedeckých a výskumných programov prostredníctvom habilitačného konania. Pracovníčka Katedry protipožiarnej ochrany Ing. Eva Mračková, PhD. bude mať 9. 3. 2022 (o10:00) habilitačnú prednášku na tému „Základné požiadavky na ochranu pred výbuchom v technológiách s prítomnosťou drevných prachov“. Bude súčasťou obhajoby habilitačnej práce na tému „Aplikácia progresívnych metód charakteristík drevných prachov na posúdenie výbušnej atmosféry vo vybranej technológii“ uvedenej autorky, pracovníčky katedry.

V rámci Katedry protipožiarnej ochrany DF TUZVO sa uskutoční aj inauguračná prednáška „Progresívne metódy v manažérstve rizík lesných požiarov“. Prednáška bude 31. 3. 2022 o 10:00 a prednesie ju pracovníčka katedry doc. Ing. Andrea Majlingová, PhD.

Absolventi študijného programu Protipožiarna ochrana a bezpečnosť Technickej univerzity Zvolen pôsobia ako samostatní pracovníci – špecialisti na komplexné posudzovanie systémov protipožiarnej ochrany a bezpečnosti vo výrobných prevádzkach a ako preventívni odborníci v rámci výrobného procesu. Uplatňujú sa aj ako manažéri integrovaného záchranného systému v Hasičskom a záchranárskom zbore a v organizáciách, ktoré poskytujú služby pri ochrane osôb a majetku. Vysoké znalosti pedagógov umožňujú aplikovať najnovšie teoretické poznatky pre študentov vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina