reportáže

ZELENÝ MATRIX, nebo-li eMATRIX

MATRIX
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Inzerce

V posledních dnech je často medializován tzv. „Green Deal“ – Zelený úděl nebo „Climate law“ – Klimatický zákon, což je nově směřovaná politika EU v rámci snižování emisí. Každý si pod těmito pojmy představí něco jiného a každý se k tomu staví taktéž jinak.

Skupina MATRIX dlouhodobě využívá přírodních zdrojů – surovin ve svých výrobách tak, aby minimálně zatěžoval své okolí a minimalizoval svou energetickou náročnost z ne příliš „zelených zdrojů“. Můžeme tedy z našeho pohledu sdělit svůj názor na toto „nové“ nastavení ze strany EU.

Když jsme v roce 2010 dostavěli první fotovoltaickou elektrárnu, naše nastavení bylo jasné – postavit ji v průmyslové zóně – našem výrobním areálu, s dostatečným výkonem pro pokrytí naší energetické náročnosti. Přesně toto zadání jsme splnili. Fungování fotovoltaických panelů nás natolik oslovilo, že jakmile jsme rozšířili výrobní kapacity (nová pilnice, výroba konstrukčních hranolů, apod.), ihned jsme se zabývali možnostmi rozšířit výkon stávající fotovoltaické elektrárny tak, aby opět pokryla zvýšené spotřeby elektrické energie.

Vzhledem ke skutečnosti, že nové výrobní linky si vyžádali investici i do objektů, bylo jasné, kde budou panely umístěny – na střechách! Jaká radost byla, když studie potvrdila, že plocha střech je dostatečná pro plánované rozšíření výkonu fotovoltaické elektrárny. Po realizaci navýšeného výkonu již MATRIX a.s. v areálu Třebešov disponuje fotovoltaické elektrárny o výkonu 1MW a co víc, umístění na střechách nezabral žádný výrobní prostor, střechy vypadají elegantně – moderně, zkrátka velká spokojenost. V současné době pokrýváme téměř polovinu spotřeby z fotovoltaických panelů, což výrazně převyšuje celostátní průměr výroby a spotřeby z obnovitelných zdrojů, který činí cca 10%.

Záměr umístit fotovoltaické panely na střechy nás natolik oslovil, že jsme v našem provozu v Lipovce u Rychnova nad Kněžnou vybudovali další fotovoltaickou elektrárnu, která slouží pro provoz výroby oken a pro servisní zázemí našeho Autocentra. Zde jsme instalovali panely o celkovém výkonu 130kW.

Vraťme se ale zpět k našemu středisku v Třebešově – jít zelnou cestou – maximálně se osamostatnit, minimalizovat dodávky elektřiny z veřejné sítě – lépe hospodařit s energií – měli jsme chuť jít dále a také jsme tak učinili. Vybudovali jsme jako jedni z prvních v našem okolí elektronabíječky (Třebešov, Lipovka a Hotel Studánka), zakoupili jsme elektromobily, které užíváme pro krátké jízdy mezi pobočkami, na úřady, atp.

Stále jsme ale cítili, že můžeme jít dál a proto jsme se rozhodli vybudovat výkonné bateriové úložiště, které se nabíjí z přebytků výkonu fotovoltaické elektrárny. Cyklus jsme tedy uzavřeli – téměř všechen výkon fotovoltaické elektrárny spotřebujeme ve svém areálu, z přebytků nabíjíme bateriové úložiště, které využíváme nadále k nabíjení elektromobilů nebo vyrovnáváme špičkové výkony (tzn. ¼ hodinová maxima), čímž odlehčujeme energetickou síť. Akumulace energie nám pomáhá v plánování energetických odběrů a snížili jsme také dodávky do veřejné energetické sítě. Jsme jedni z prvních výrobních areálů, kteří mají možnost akumulovat svou energii. Šli jsme do „neprozkoumaných vod“, ale celý energetický projekt hodnotíme velmi kladně a funguje naprosto autonomně.

MATRIX

Areál v Třebešově interně nazýváme „zeleným ostrovem“, jelikož vedle zmíněného okruhu elektrické energie využíváme pro provoz užitkovou vodu (zachycenou nebo z vlastní studny), topíme dřevním odpadem (odřezky, piliny). Když se tedy podíváme, jak hospodaříme s energetickými zdroji, dá se říci, že jsme soběstační a hrdě-právem říkáme, že náš provoz nezatěžuje okolí, alespoň co se týče energetických zdrojů. Má to smysl! Dnes vidíme, že pokud se dobře hospodaří s energiemi, realizují se projekty typu fotovoltaických panelů, které jsou umístěny na střechách (neberou žádnou půdu) a vyrobená energie se spotřebuje přímo v místě spotřeby, přináší to nejenom radost, z vybudovaného, ale má to i své nemalé ekonomické přínosy. V době, kdy energie za rok raketově vyrostla o 100% a více, máme možnost eliminovat zvýšené náklady.

Jednohlasně říkáme – takovéto projekty mají smysl a udělají i něco pro naši planetu!

Kam půjdeme dál? Rozhodně se dále povezeme na naší eMATRIX vlně, počítáme s elektrifikací vysokozdvižných vozíků a dalším rozšiřování fotovoltaických panelů na střechách spolu a akumulací energie.

MATRIX a.s. - logo

Kontakty:

MATRIX a.s.
Třebešov 1
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: +420 494 384 593
fax: +420 494 384 604
www.matrix-as.cz

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina