aktuality

Program Antivirus se velmi podobá českému kurzarbeitu a poukazuje na slepou českou cestu

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

AČN dlouhodobě kritizuje koncept českého kurzarbeitu, tak jak jej poslanecká sněmovna schválila. AČN naléhavě žádá, aby se zákon o kurzarbeitu ubíral výhradně německou cestou bez jakýchkoliv českých kliček. Jedině kurzarbeit fungující na německém principu může být funkční a nekřivit trh! Důkazem je současné spouštění programu Antivirus pro automobilový průmysl, kdy se jedná o politicky motivovanou akci. AČN žádá, aby zákon o kurzarbeitu byl koncipován tak, aby jeho spuštění bylo nezávislé na politickém rozhodování i na státním rozpočtu!

Program Antivirus je v mnohém podobný konceptu zákona o kurzarbeitu. Koneckonců, přiznává to i současná vláda, kdy ministr průmyslu uznává, že než spouštět kurzarbeit je jednodušší využít program Antivirus, který je Evropskou komisí schválen do konce letošního roku. Jako výrobci nábytku se skutečně nechceme dočkat situace, kdy menší odvětví budou nějakým způsobem ohroženy a žádné podpory se jim nedostane. Výrobci nábytku, stejně jako ostatní, platí daně a další odvody do státního rozpočtu. I z těchto daní jsou budoucí podpory vypláceny. V budoucnu ovšem nastane situace, kdy odměnou za léta placení bude tvrdý škrt a žádné podpory se nedočkají.

Jedná se o extrémně nespravedlivou situaci, která je bohužel nejenom velmi reálná, ale v budoucnu i mimořádně pravděpodobná. Tak jak je český kurzarbeit schválen je slepá ulička. Bude na nově zvoleném parlamentu, zrušit současné znění kurzarbeitu. Pro menší odvětví, které nedosáhnou na tvrdé politické lobby by bylo výhodnější zrušení zákona i bez náhrady. Lepší žádný zákon o kurzarbeitu než zákon špatný.

Klíčové pro správně fungující kurzarbeit jsou jasná a předem daná nastavení parametrů pro čerpání. Na základě těchto parametrů se potom v německy mluvících zemích kurzarbeit aktivuje. Kurzarbeit v německy mluvících zemích tedy může čerpat i třeba jen jedna firma. Jsme přesvědčeni, že odpolitizování spuštění kurzarbeitu je přímo v zájmu všech politiků, politických stran a hnutí.

Ing. Tomáš Lukeš
tajemník Asociace českých nábytkářů

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina