aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – červen 2021

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 6. 2021). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 5/2021

 • ČSN ISO 20816-5 (01 1412) • Vibrace – Měření a hodnocení vibrací strojů – Část 5: Soustrojí ve vodních elektrárnách a přečerpávacích elektrárnách
 • ČSN ISO 7626-5 (01 1416) • Vibrace a rázy –Experimentální určování mechanické pohyblivosti – Část 5: Měření pomocí buzení nárazem s budičem nepřipojeným ke konstrukci
 • ČSN ISO 5982 (01 1421) • Vibrace a rázy – Rozsah idealizovaných hodnot k charakterizování biodynamické odezvy lidského těla při působení celkových vibrací
 • ČSN EN ISO 11690-1 (01 1680) • Akustika – Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními – Část 1: Strategie snižování hluku
 • ČSN EN ISO 11690-2 (01 1680) • Akustika: Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními – Část 2: Opatření ke snižování hluku
 • ČSN EN ISO 7010:2021 (01 8012) • Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky (změna A1)
 • ČSN EN 17423 (06 0403) • Energetická náročnost budov – Stanovení a vykazování faktorů primární energie (PEF) a emisního faktoru CO2 – Obecné zásady, Modul M1-7
 • ČSN EN 13141-5 (12 7131) • Větrání budov – Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů – Část 5: Kryty a střešní vyústění koncových zařízení
 • ČSN EN 378-1+A1 (14 0647) • Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby
 • ČSN EN 378-3+A1 (14 0647) • Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 3: Instalační místo a ochrana osob
 • ČSN EN ISO 11553-1:2020 (19 2011) • Bezpečnost strojních zařízení – Stroje pro laserové opracování – Část 1: Bezpečnostní požadavky pro laser (změna A11)
 • ČSN EN ISO 8666 (32 0801) • Malá plavidla – Základní údaje
 • ČSN EN ISO 12215-7 (32 1160) • Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 7: Stanovení zatížení pro vícetrupová plavidla a stanovení jejich místních rozměrů s použitím ISO 12215-5
 • ČSN EN ISO 12215-10 (32 1160) • Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 10: Zatížení takeláže a upevnění takeláže na plachetnicích
 • ČSN EN ISO 11591 (32 1216) • Malá plavidla – Zorné pole z kormidelního stanoviště
 • ČSN EN 50632-2-6:2016 (36 1520) • Elektromechanické nářadí – Postup měření prašnosti – Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva (změna A2)
 • ČSN EN ISO 19085-10:2020 (49 6070) • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily) (změna A11)
 • ČSN EN ISO 15528 (67 3007) • Nátěrové hmoty a jejich suroviny – Vzorkování
 • ČSN EN ISO 2409 (67 3085) • Nátěrové hmoty – Mřížková zkouška
 • ČSN EN ISO 2810 (67 3090) • Nátěrové hmoty –Přirozené stárnutí nátěrů – Expozice a hodnocení
 • ČSN EN 16977 (72 7253) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) – Specifikace
 • ČSN EN ISO 23387 (73 0114) • Informační modelování staveb (BIM) – Datové šablony pro stavební objekty používané v životním cyklu staveb – Pojmy a principy
 • ČSN EN ISO 12999-1 (73 0511) • Akustika – Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice – Část 1: Zvuková izolace
 • ČSN EN ISO 16283-2 (73 0511) • Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ – Část 2: Kročejová neprůzvučnost
 • ČSN EN 16475-4 (73 4245) • Komíny – Příslušenství – Část 4: Spalinové klapky – Požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN 13200-6 (73 5905) • Zařízení pro diváky – Část 6: Demontovatelné (dočasné) tribuny
 • ČSN EN ISO 5079 (80 0200) • Textilní vlákna – Stanovení pevnosti v tahu a tažnosti jednotlivých vláken při přetrhu
 • ČSN EN ISO 1833-12 (80 0216) • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 12: Směsi akrylu, určitých modakrylových vláken, určitých chlorovláken, určitých elastanových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím dimethylformamidu)
 • ČSN EN ISO 1833-18 (80 0216) • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 18: Směsi hedvábí s vlnou nebo jinou zvířecí srstí (metoda s použitím kyseliny sírové)
 • ČSN EN ISO 1833-26 (80 0216) • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 26: Směsi melaminových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím horké kyseliny mravenčí)
 • ČSN EN ISO 12958-1 (80 6142) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Zjišťování schopností pro proudění vody v jejich rovině – Část 1: Základní zkouška
 • ČSN EN ISO 12958-2 (80 6142) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Zjišťování schopnosti pro proudění vody v jejich rovině – Část 2: Zkouška za určených podmínek
 • ČSN 91 0220 (91 0220) • Nábytek sedací a lehací – Bezpečnost, provedení a zkušební metody
 • ČSN EN ISO 10874:2012 (91 7843) • Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny – Klasifikace (změna A1)
 • ČSN EN ISO 20326:2019 (91 7881) • Pružné podlahové krytiny – Specifikace pro podlahové dlaždice/sestavy pro volné kladení (změna A1)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat:

www.dtocz.cz, www.normy.cz, www.normy.biz, www.technor.cz, www.zaron.cz, www.technickenormy.cz, www.normservis.cz, www.vvuu.cz, www.agentura-cas.cz, www.elektro-shop.cz

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina