aktuality

DESIGN teória a metodológia 1 + 2: dve publikácie pre priaznivcov dizajnu nábytku a interiéru

DESIGN teória a metodológia
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nedávno bola vydaná zaujímavá dvojdielna publikácia, ktorú odporúčame všetkým záujemcom o poznanie dizajnu so zameraním na nábytok a interiér, ich vývoj a možné budúce smerovanie.

FARKAŠOVÁ, E., PETRÁNSKY, Ľ. Design teória a metodológia 1. Zvolen: Vydavateľstvo Technickej univerzity vo Zvolene, 1. vydanie, 2020, 201 s., ISBN 978-80-228-3219-9.
FARKAŠOVÁ, E., PETRÁNSKY, Ľ. Design teória a metodológia 2. Zvolen: Vydavateľstvo Technickej univerzity vo Zvolene, 1. vydanie, 2020, 183 s., ISBN 978-80-228-3243-4.

Tieto knihy nadväzujú na publikáciu profesora Ľudovíta Petránskeho Teória a metodológia dizajnu, ktorá vyšla v roku 1994 a okamžite sa stala bestsellerom v celej odbornej verejnosti. Bola významnou pomôckou pre tvorivých dizajnérov, interiéristov, architektov. Svojou nadčasovosťou dodnes napomáha pochopeniu tvorivých procesov v dizajne. Jej obsahová hodnota a štruktúra položila jeden zo základných kameňov teórie dizajnu a vzdelala stovky dizajnérov na Slovensku, ale aj v Čechách. Čas letí a do teórie za posledné štvrťstoročie vstúpili alebo sa aktualizovali nové problémy, limity, filozofické alebo umelecké smery či technológie, ktoré si zaslúžia kategorizáciu a zaradenie do systému poznania.

Pre vznik týchto podnetných kníh sa spojili dvaja autori, ktorí základný text kompletne prehodnotili, prepracovali, doplnili, nanovo naformulovali a významnou mierou aktualizovali jeho podobu. Pre naše pracovisko – Katedru dizajnu nábytku a interiéru TU vo Zvolene je veľmi potešujúce, že profesor Petránsky, jeden z najvýznamnejších slovenských teoretikov umenia, k publikácii prizval z nášho pracoviska ako spoluautorku doktorku umenia Elenu Farkašovú, ktorá sa dlhodobo venuje teórii a metodológii dizajnu, kreatívnym a humánnym aspektom tvorby a kompetenčným spôsobilostiam v odbore dizajn. Spojenie dvoch generácií v tomto autorskom tandeme prepája skúseností a invenciu, poznanie a hĺbku ponoru, zovšeobecnenie a výber zásadných aktuálnych problémov z oblasti dizajnu. Ideálna spolupráca a integrácia podnetných ideí do celku vytvorila veľmi vyvážený, konzistentný a obsažný text, ktorý v sebe nesie odrazy vnímania dizajnu a s ním spojených myšlienkových pochodov oboch týchto jedinečných autorov.

Každý výtvarník, dizajnér si prejde cestu svojho vzťahu k svojej profesii skoro vždy cez nasledovné etapy: objavenie dizajnu, očarenie, vývin, tvorivá istota, pochybnosti, pokora a odovzdanie. Jednotlivé body nemusia zákonite nasledovať v tomto poradí, avšak potreba kontroly, sebareflexie a prípadného želaného autorského vývinu zvykne mať vždy svoju oporu práve v teoretickom rozbore diela vlastného, prípadne diel iných autorov, ktoré nás zaujímajú z rôznych príčin. A aj sebaistejší dizajnér (keďže je výtvarník) musí mať občas o svojom diele pochybnosť. Áno, tvorivú pochybnosť, bez ktorej nie je možné stúpať po schodoch hore (prípadne strmo padať dole).

Nazdávame sa, že predložený rozsah a obsah publikácie prináša odpovede na väčšinu teoretických otázok vyplývajúcich z kritérií kladených na súčasný dizajn a rovnako aj na jeho autorov. Publikácia vhodne sleduje tematiku teórie, metodológie a tvorivej kritiky súčasného dizajnu. Práve názorná kritická časť publikácie je nám veľmi blízka z toho dôvodu, že dáva návod nielen ako dizajn vnímať, ale veľmi sofistikovanou formou približuje budúcim autorom, ako je o dizajne možné aj písať a publikačne rozvíjať svoje tvorivé portfóliá.

Nová bohato ilustrovaná dvojdielna publikácia DESIGN teória a metodológia, má slúžiť predovšetkým ako vysokoškolská učebnica ale svojim obsahom a formou poteší nielen študentov či odbornú verejnosť, ale aj všetkých fanúšikov dizajnu. Prvá časť na viac než dvesto stranách vysvetľuje, analyzuje dizajn a terminológiu s ním spojenú. Druhá časť sa v rozsahu stoosemdesiattri strán plnohodnotne venuje hlavne metodológii a samotným princípom dizajnu. Výkladový slovník pomáha pochopiť reč dizajnérov, ich možno skrytú komunikáciu plnú inotajov a to rovnako začínajúcim dizajnérom ako klientom či množstvu súvzťažných profesií, ktoré okolo dizajnu a s dizajnom prichádzajú do styku pri tvorbe, projektovaní, výrobe alebo záverečnej aplikácii dizajnérskych diel.

Odborna_kniznica

Sme presvedčení, že táto knižná novinka zarezonuje a zároveň bude rovnako úspešná ako u odborníkov, tak aj u bežných záujemcov o teoretické poznanie dizajnu a že sa bezpochyby stane dôležitou a integrálnou súčasťou ktorejkoľvek „slovenskej dizajnérskej knižnice“.

Autori: doc. akad.soch. René Baďura, doc. Mgr.art. Marián Ihring, ArtD.
Katedra dizajnu nábytku a interiéru
Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene
Foto: Ľubo Vojtek

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina