aktuality

ŠVOČ 2021 na Drevárskej fakulte vo Zvolene bude mať 6 súťažných kategórií

Vyhodnotenie predchádzajúcich ročníkov ŠVOČ na DF TU Zvolen
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Do jubilejného 60. ročníka ŠVOČ na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene sa v roku 2019 zapojila rekordná účasť 150 študentov v siedmich sekciách. Nasledujúci 61. ročník sa vlani neuskutočnil pre zložitú celosvetovú epidemiologickú situáciu. Súťaž posunuli na rok 2021. Študenti majú možnosť predstaviť úroveň svojich prác pred odbornou porotou, obhájiť vedecko-výskumné zameranie, predviesť svoje nadanie a otestovať argumentačné schopnosti.

Konferencia 61. ročníka Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) bude inou formou ako doteraz. Uskutoční sa 25. mája 2021 online prostredníctvom aplikácie MS Teams. Prihlášku do súťaže treba poslať do 14. mája 2021. Súťažný príspevok treba doručiť do 20. 5. 2021.

Práce budú zaradené do sekcií (uvádzame kontakty garantov):

Administratívne poplatky – pre doktorandov a študentov Technickej univerzity Zvolen bez účasti na konferencii sú 25 €. Práce študentov z iných vysokých škôl, vrátane účasti na konferencii, sú oslobodené od poplatkov. Konferencia 61. ročníka ŠVOČ na Drevárskej fakulte Technickej univerzity Zvolen 25. 5. 2021 má začiatok o 9:00. Po rokovaniach v sekciách a zasadnutí gestorov zverejnia výsledky o 17:00 hod.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina