aktuality

Dvaja noví profesori so zameraním na technológiu spracovania dreva

Nových profesorov pre odbor Technológia spracovania dreva – prof. Ing. Romana Réha, CSc. (vpravo) a prof. Ing. Alenu Očkajovú, PhD. – prijal aj rektor Technickej univerzity Zvolen Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Vymenovacie dekréty odovzdala 22. apríla 2021 prezidentka SR Zuzana Čaputová 27 novým profesorom. Dvaja z nich sú pre odbor Technológia spracovania dreva.

Priamo na Drevárskej fakulte Technickej univerzity Zvolen pôsobí prof. Ing. Roman Réh, CSc. Inauguroval sa prednáškou „Súčasný stav a perspektívy v oblasti výroby a vlastností kompozitných drevných materiálov“ (12.11.2020). Teoretickú rovinu prednášky doplnil znalosťami z praxe. Popri pedagogicko-výskumnej práci pôsobil 10 rokov vo funkcii generálneho sekretára Zväzu spracovateľov dreva SR (1997 – 2006) a v roku 2008 ako generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra. Na Drevárskej fakulte TU Zvolen pôsobí od roku 1986, zástupcom vedúceho Katedry drevárskych technológií je od roku 2013.

Na Drevárskej fakulte Technickej univerzity Zvolen prednáša aj prof. Ing. Alena Očkajová, PhD. Inauguračné konanie zavŕšila prednáškou na Technickej univerzite Zvolen „Udržateľný proces výroby v kontexte druhostupňového obrábania dreva“ (26.11.2020). Jej pôsobiskom je Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra techniky a technológií.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina