aktuality

Ťažba dreva ustúpila pohybu turistov

Vizualizácia rekonštrukcie poľovníckej koliby pre potreby rozvoja turistiky
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Dodávky guľatiny z Mestských lesov Bratislava pre piliarske spracovanie sa každým rokom znižujú. Ročný prírastok dreva je 18 tisíc m³ a ťažba nedosahuje ani úroveň 40 % prírastku. Bratislavské lesy sa viac otvárajú rekreačným možnostiam v okolí hlavného mesta. Prímestské lesy sa dostali už do tesného kontaktu s obytnými zónami a majú rozlohu 4750 ha.

Vlaňajšia ťažba bola historicky najnižšia – plánovaná dosiahla 3023 m³, kalamitná (spracovanie spadnutých stromov) 794 m³. Keďže narástol počet návštevníkov, prispôsobili tomu možnosti ťažby. Lesné cesty sú súčasne turistickými a cyklistickými chodníkmi. Na prvom mieste je bezpečnosť návštevníkov. Kým ťažba v roku 2010 predstavovala cca 30 tis. m³; v roku 2012 cca 17 tis. m³; v roku 2017 cca 8 tis. m³; v roku 2019 cca 5 tis. m³. Tomu prispôsobili aj výsadbu nových porastov. Bratislavské lesy premieňajú na esteticky atraktívne, vekovo a druhovo pestré lesné scenérie. Prioritou nie je finančný zisk z lesného hospodárenia.

Štúdiu o súčasnom a budúcom hospodárení vypracovala Lesnícka fakulta Technickej univerzity Zvolen s tým, že pre Mestské lesy Bratislava je najdôležitejšie vylúčiť (obmedziť) objem ťažby. Do úzadia sa dostal bezzásahový režim a vylúčili bežné hospodárenie v lese.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina