aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. března 2021 ve Věstníku ÚNMZ č. 3/2021 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období I. pololetí 2021.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN nebo vytvořením nové. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají výrobců kování, skladovacích systémů, čalouněného nábytku, uživatelů nátěrových hmot a firem zaměřených na stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 6. 4. 2021) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese mailto:normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 16, 26, 67, 72, 73, 74, 80, 83 a jednoho metodického pokynu vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
ČSN č.ú. 16 0001 • Stavební kování — Mechatronické cylindrické vložky — Požadavky a zkušební metody (PMD: EN 15684:2020)
ČSN č.ú. 26 0001 • Ocelové statické skladovací systémy — Přestavitelné paletové regálové systémy – Zásady navrhování konstrukce (PMD: EN 15512:2020)
• ČSN č.ú. 67 0005 • Nátěrové hmoty – Zkušební metoda pro hodnocení přilnavosti elastických lepidel na nátěrech zkouškou odlupováním, měřením pevnosti při odlupování a měření smykové pevnosti po vystavení kondenzaci nebo podmínkám Sandwich testu (PMD: EN ISO 22970:2020 + ISO 22970:2019)
• ČSN č.ú. 67 0012 • Nátěrové hmoty – Stanovení sedimentace (PMD: EN ISO 21545:2020 + ISO 21545:2018)
• ČSN č.ú. 67 0013 • Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti oděru pomocí lineárního abrazivního zkušebního zařízení (crockmetru) (PMD: EN ISO 21546:2020 + ISO 21546:2019)
• ČSN č.ú. 67 0014 • Nátěrové hmoty – Zkouška vrypem s použitím pružinového pera (PMD: EN ISO 22557:2020 + ISO 22557:2019)
• ČSN č.ú. 67 0015 • Nátěrové hmoty – Praktické stanovení obsahu netěkavých a těkavých látek během nanášení (PMD: EN ISO 22516:2020 + ISO 22516:2019)
• ČSN č.ú. 72 0001 • Hydroizolační pásy a fólie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Příprava zkušebních těles (PMD: EN 13375:2019)
• ČSN č.ú. 72 0002 • Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti – Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech (PMD: EN 1849-2:2019)
• ČSN č.ú. 73 0001 • Laboratorní měření kročejového hluku vyzařovaného z podlah (PMD: EN 16205:2020)
• ČSN č.ú. 73 0002 • Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 4: Těsnění spár (PMD: FprEN 1366-4)
• ČSN č.ú. 73 0003 • Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 5: Instalační kanály a šachty (PMD: FprEN 1366-5)
• ČSN č.ú. 73 0007 • Energetická náročnost budov – Indikátory pro částečné požadavky ENB vztahující se k tepelné rovnováze a vlastnostem prvků – Část 1: Přehled možností (PMD: EN ISO 52018-1:2017 + ISO 52018-1:2017)
• ČSN č.ú. 73 0008 • Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost (PMD: EN ISO 717-1:2020 + ISO 717-1:2020)
• ČSN č.ú. 73 0009 • Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 2: Kročejová neprůzvučnost (PMD: EN ISO 717-2:2020 + ISO 717-2:2020)
• ČSN č.ú. 74 0001 • Střešní a obkladové výrobky z plechu – Specifikace pro celoplošně podepřené výrobky z hliníkového plechu (PMD: EN 507:2019)
• ČSN č.ú. 74 0002 • Střešní a obkladové výrobky z plechu – Specifikace pro samonosné výrobky z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu – Část 2: Hliník(PMD: EN 508-2:2019)
• ČSN č.ú. 80 0001 • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 3: Směsi acetátu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím acetonu) (PMD: EN ISO 1833-3:2020 + ISO 1833-3:2020)
• ČSN č.ú. 83 0001 • Ovzduší na pracovišti – Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic – Požadavky a zkušební metody (PMD: EN ISO 22065:2020 + ISO 22065:2020)
MP 0001/21 • Navrhování střech – Část 5: Zelené střechy (nová část souboru ČSN 73 1901)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• úkoly ve třídách 16, 26, 83, č.ú. 67 0005, 73 0001 – 73 0003, 73 0008 a 73 0009:
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• č.ú. 67 0012 – 67 0015: SVÚOM s.r.o., U Měšťanského pivovaru 934/4. 170 00 Praha 7 – Holešovice
• úkoly ve třídách 72, 74, MP 0001/21:
Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost s.r.o., Pražská 810/16, 102 00 Praha 15 – Hostivař
• č.ú. 73 0007:
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad
• č.ú. 80 0001: Textilní zkušební ústav, s.p., Cejl 480/12, 602 00 Brno – Zábrdovice

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina