aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – únor 2021

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 2. 2021). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 1/2021

 • ČSN EN ISO 128-3 (01 3114) • Technická dokumentace produktu (TPD) – Obecná pravidla pro zobrazování – Část 3: Pohledy, řezy a průřezy
 • ČSN ISO 14955-3 (20 0060) • Obráběcí stroje – Environmentální hodnocení obráběcích strojů – Část 3: Principy pro zkoušení kovoobráběcích strojů s ohledem na dodanou energii
 • ČSN ISO 13041-1 (20 0308) • Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra – Část 1: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s vodorovnou osou obrobkového vřetena (vřeten)
 • ČSN ISO 13041-2 (20 0308) • Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra – Část 2: Zkoušky geometrické přesnosti strojů se svislým obrobkovým vřetenem
 • ČSN ISO 17543-1 (20 0350) • Obráběcí stroje – Podmínky zkoušek pro univerzální hlavy – Část 1: Příslušenství hlav pro stroj s vodorovným vřetenem (vodorovná osa Z)
 • ČSN EN 62745 (33 2209) • Bezpečnost strojních zařízení • Požadavky na bezdrátové řídicí systémy strojních zařízení (změna A11)
 • ČSN EN 12404 (49 0678) • Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Stanovení účinnosti fungicidů na zdivo k zabránění růstu Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray do dřeva – Laboratorní metoda
 • ČSN EN ISO 11890-2 (67 3029) • Nátěrové hmoty – Stanovení obsahu těkavých organických látek (SVOC) – Část 2: Metoda plynové chromatografie
 • ČSN EN ISO 20430 (69 1700) • Stroje pro zpracování plastů a pryže – Vstřikovací tvářecí stroje – Bezpečnostní požadavky
 • ČSN EN 201 ed. 2 (69 1700) • Stroje pro zpracování plastů a pryže – Vstřikovací stroje – Bezpečnostní požadavky (změna Z1)
  • ČSN EN ISO 16534 (72 7066) • Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení dotvarování tlakem
  • ČSN EN ISO 16546 (72 7067) • Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení odolnosti při střídavém zmrazování a rozmrazování
 • ČSN EN ISO 29470 (72 7068) • Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení objemové hmotnosti
 • ČSN EN ISO 12999-2 (73 0511) • Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice – Část 2: Zvuková pohltivost
 • ČSN EN 14451 (75 5413) • Zařízení na ochranu pitné vody zpětným průtokem – Zavzdušňovací uzávěr v potrubí DN 8 až DN 80 včetně – Skupina D – Druh A
 • ČSN EN 15096 (75 5429) • Zařízení na ochranu pitné vody zpětným průtokem – Hadicové spojky se zavzdušňovací armaturou – DN 15 do DN 25 včetně – Skupina H, druhy B a D – Všeobecné technické specifikace
 • ČSN EN ISO 20136 (79 3866) • Usně – Zjišťování rozložitelnosti působením mikroorganismů
 • ČSN EN ISO 105-B06 (80 0172) • Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část B06: Stálobarevnost a stárnutí na umělém světle při vysokých teplotách: Zkouška s xenonovou výbojkou
 • ČSN EN ISO 1833-25 (80 0216) • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 25: Směsi polyesteru určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny trichloroctové a chloroformu)
 • ČSN EN ISO 1833-29 (80 0216) • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 29: Směsi polyamidu s bikomponentním vláknem polypropylen/polyamid (metoda s použitím kyseliny sírové)
 • ČSN EN ISO 20418-3 (80 0220) • Textilie – Kvalitativní a kvantitativní proteomická analýza vláken ze srsti některých zvířat – Část 3: Detekce peptidů pomocí LC-MS bez redukce bílkoviny
 • ČSN EN 17323 (80 6122) • Geosyntetika – Zjišťování tahových vlastností polymerních geosyntetických izolací
 • ČSN EN ISO 13854 (83 3211) • Bezpečnost strojních zařízení – Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla
 • ČSN EN ISO 13857 (83 3212) • Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných zón horními a dolními končetinami
 • ČSN EN ISO 20607 (83 3304) • Bezpečnost strojních zařízení – Návod k používání – Obecné principy pro návrh
 • ČSN EN 17396 (91 7833) • Pružné podlahové krytiny – Křemenné vinylové dlaždice – Specifikace
 • ČSN EN 14988+A1 (94 3418) • Dětské vysoké židle – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat
www.dtocz.cz, www.normy.cz, www.normy.biz, www.technor.cz, www.zaron.cz, www.technickenormy.cz, www.normservis.cz, www.vvuu.cz, www.agentura-cas.cz, www.elektro-shop.cz

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina