aktuality

Home Office na Slovensku by mal vyjadrovať postoje pre aktívnu prácu

Ilustračné foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nový fenomén – práca z domu – bol na Slovensku zavedený po vzore pracovných vzťahov v zahraničí. Na rýchlo stanovené kritériá pripravujú modernizáciu a novelizáciu Zákonníka práce o domácej práci a telepráci, po vzore predpisov Kurzarbeitu. Na výkon takejto práce bude v SR potrebná dohoda zamestnávateľa so zamestnancom v pracovnej zmluve. Firmy očakávajú kombináciu práce z domu a pôsobenie priamo na pracovisku.

Môžu sa dohodnúť na tom, že zamestnanec si bude sám rozvrhovať pracovný čas v rámci celého týždňa. Prácu bude vykonávať v pružnom pracovnom režime. Návrh novely uvádza, že zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinností, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn v očakávanom termíne. Výnimkou majú byť situácie, keď je zamestnancovi nariadená alebo dohodnutá pracovná pohotovosť alebo práca nadčas. Výplaty by mali dodržiavať mesačný rytmus.

Za „Home Office“ (prácu z domu) sa bude považovať akékoľvek dohodnuté miesto výkonu práce mimo pracoviska zamestnávateľa. Zamestnávateľ bude povinný zabezpečiť zamestnancovi pracovné prostriedky na výkon domácej práce alebo telepráce. Ak túto povinnosť zamestnávateľ nevie splniť, môže sa so zamestnancom dohodnúť o používaní vlastného prostriedku zamestnanca na tieto účely. V pracovnej zmluve bude možné dohodnúť aj rozsah práce z domu alebo telepráce. Taktiež by sa mal stanoviť minimálny rozsah výkonu práce zamestnancom na pracovisku zamestnávateľa – ak sa tieto možnosti práce nemajú vykonávať iba z domácnosti zamestnanca.

Návrh novely by mal vyriešiť aj dočasné prideľovanie zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami, ak bude potrebné flexibilne riešiť pracovné aktivity. Nemala by sa skúmať otázka objektívnych prevádzkových dôvodov, ani by sa nemusela splniť podmienka minimálnej doby trvania pracovného pomeru.

Novelizácia vzťahov takto nariadených foriem práce by mala vyústiť do spokojnosti zamestnávateľa. Samozrejmý by mal byť prínos zamestnanca pre kvalitný výkon a pozitívne výsledky práce. Zodpovedné pracovné nasadenie formou týchto žiadaných a moderných foriem práce sa musí odzrkadliť vo výsledkoch celej spoločnosti.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina