aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. prosince 2020 ve Věstníku ÚNMZ č. 12/2020 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období II. pololetí 2020.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN nebo vytvořením nové. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají výrobců obráběcích strojů a lisů, manipulačních vozíků, zpracovatelů dřeva, výrobců čalouněného nábytku a firem zaměřených na stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 5. 1. 2021) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 21, 22, 26, 38, 49, 67, 72, 73, 79, 80 a 94 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
• ČSN č.ú. 21 0001 • Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy – Část 2: Bezpečnostní požadavky pro mechanické lisy (PMD: EN ISO 16092-2:2020 + ISO 16092-2:2019)
• ČSN č.ú. 21 0002 • Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy – Část 4: Bezpečnostní požadavky pro pneumatické lisy (PMD: EN ISO 16092-4:2020 + ISO 16092-4:2019)
• ČSN č.ú. 22 0001 • Bezpečnostní požadavky na nástroje z pojeného brusiva (PMD: EN 12413:2019)
• ČSN č.ú. 26 0022 • Bezpečnost motorových vozíků – Elektrické/Elektronické vybavení (PMD: EN 1175:2020)
• ČSN č.ú. 36 0149 • Bezpečnost strojních zařízení – Integrované osvětlení strojů (PMD: FprEN 1837)
• ČSN č.ú. 38 0017 • Stabilní hasicí zařízení – Zařízení zamezující iniciaci požáru snížením obsahu kyslíku – Navrhování, instalace, plánování a údržba (PMD: EN 16750:2017+A1:2020)
• ČSN č.ú. 49 0017 • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 15: Lisy (PMD: FprEN ISO 19085-15 (new.) + ISO/FDIS 19085-15)
• ČSN č.ú. 49 0018 • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 12: Čepovací/profilovací stroje (PMD: FprEN ISO 19085-12 (new. 2020) + ISO/FDIS 19085-12)
• ČSN č.ú. 49 0019 • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily) (PMD: EN ISO 19085-10:2019/A11:2020)
• ČSN č.ú. 67 0020 • Pojiva pro nátěrové hmoty – Stanovení hydroxylového čísla – Část 3: Rychlá zkouška (PMD: EN ISO 4629-3:2020 + ISO 4629-3:2018)
• ČSN č.ú. 67 0024 • Pigmenty a plniva – Stanovení experimentálně simulovaného uvolňování nanoobjektů z nátěrových hmot a pigmentovaných plastů (PMD: EN ISO 21683:2020 + ISO 21683:2019)
• ČSN č.ú. 67 0025 • Nátěrové hmoty – Mřížková zkouška (PMD: EN ISO 2409:2020 + ISO 2409:2020)
• ČSN č.ú. 67 0026 • Nátěrové hmoty – Přirozené stárnutí nátěrů – Expozice a hodnocení (PMD: EN ISO 2810:2020 + ISO 2810:2020)
• ČSN č.ú. 67 0027 • Nátěrové hmoty a jejich suroviny – Vzorkování (PMD: EN ISO 15528:2020 + ISO 15528:2020)
• ČSN č.ú. 72 0026 • Zdivo a výrobky pro zdivo – Metody stanovení tepelných vlastností (PMD: EN 1745:2020)
• ČSN č.ú. 72 0034 • Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Stanovení emisí do vnitřního ovzduší (PMD: EN 16516:2017+A1:2020 (CPR))
• ČSN č.ú. 73 0105 • Udržitelnost staveb – Posuzování ekonomických vlastností budov – Výpočetní metody (PMD: EN 16627:2015)
• ČSN č.ú. 73 0106 • Komíny – Příslušenství – Část 7: Dešťové stříšky – Požadavky a zkušební metody (PMD: EN 16475-7:2016+A1:2020)
• ČSN č.ú. 73 0107 • Komíny – Příslušenství – Část 4: Spalinové klapky – Požadavky a zkušební metody (PMD: EN 16475-4:2020)
• ČSN č.ú. 73 0108 • Komíny – Příslušenství – Část 1: Komínové tlumiče hluku – Požadavky a zkušební metody (PMD: EN 16475-1:2020 (CPR))
• ČSN č.ú. 73 0109 • Komíny – Příslušenství – Část 6: Přístupové komponenty – Požadavky a zkušební metody (PMD: EN 16475-6:2020 (CPR))
• ČSN č.ú. 73 0110 • Zařízení pro diváky – Část 6: Demontovatelné (dočasné) tribuny (PMD: EN 13200-6:2020)
• ČSN č.ú. 73 0113 • Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny (PMD: ISO 6707-1:2020)
• ČSN č.ú. 73 0114 • Akustika – Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice – Část 2: Zvuková pohltivost (PMD: EN ISO 12999-2:2020 + ISO 12999-2:2020)
• ČSN č.ú. 73 0114 • Akustika – Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 2: Kročejová neprůzvučnost (PMD: EN ISO 16283-2:2020 + ISO 16283-2:2020)
• ČSN č.ú. 79 0007 • Usně – Chemické stanovení obsahu konzervačních látek (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) v usních kapalinovou chromatografií – Část 2: Metoda extrakce umělým potem (PMD: EN ISO 13365-2:2020 + ISO 13365-2:2020)
• ČSN č.ú. 79 0008 • Usně – Chemické stanovení obsahu konzervačních látek (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) v usních kapalinovou chromatografií – Část 1: Metoda extrakce acetonitrilem (PMD: EN ISO 13365-1:2020 + ISO 13365-1:2020)
• ČSN č.ú. 79 0009 • Usně – Chemické zkoušky pro stanovení určitých azobarviv v barvených usních – Část 1: Stanovení určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv (PMD: EN ISO 17234-1:2020 + ISO 17234-1:2020)
• ČSN č.ú. 80 0031 • Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Stanovení pevnosti v protržení – Část 2: Hydraulická metoda (PMD: EN ISO 3303-2:2020 + ISO 3303-2:2020)
• ČSN č.ú. 80 0032 • Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Fyzikální a mechanická zkouška – Stanovení ohybové síly (PMD: EN ISO 22751:2020 + ISO 22751:2020)
• ČSN č.ú. 80 0033 • Textilie a textilní výrobky – Stanovení organocíničitých sloučenin – Část 2: Přímá metoda kapalinové chromatografie (PMD: EN ISO 22744-2:2020 + ISO 22744-2:2020)
• ČSN č.ú. 80 0034 • Názvosloví a charakteristika tkanin (revize ČSN 80 0021:1989)
• ČSN č.ú. 80 0035 • Tapety v rolích – Specifikace pro textilní tapety (PMD: EN 266:2020)
• ČSN č.ú. 94 0014 • Výrobky pro péči o dítě – Chodítka pro děti – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (PMD: EN 1273:2020)
• ČSN č.ú. 94 0017 • Výrobky pro péči o dítě – Chodítka pro děti – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (PMD: EN 1273:2020)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• úkoly ve třídách 21, 36, 79, č.ú. 67 0020 a 67 0024, 73 0110 a 73 0113, 80 0031 – 80 0033, 80 0035, 94 0017
: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• č.ú. 22 0001, 49 0017 – 49 0019: Svaz strojírenské technologie, Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha 1
• č.ú. 26 0022: CIMTO s.r.o., Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno – Líšeň
• č.ú. 38 0017, 73 0106 – 73 0109: PAVUS a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9
• č.ú. 67 0025 – 67 0027: SVÚOM s.r.o., U Měšťanského pivovaru 934/4. 170 00 Praha 7 – Holešovice
• č.ú. 72 0026: Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 — Prosek
• č.ú. 72 0034, 94 0014: Institut pro testování a certifikaci a.s., tř. Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín – Louky
• č.ú. 73 0105: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6
• č.ú. 73 0114 a 73 0115: ITC Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství, Pražská 16/810, 102 00 Praha 10
• č.ú. 80 0034: Textilní zkušební ústav, s.p., Cejl 480/12, 602 00 Brno – Zábrdovice

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina