aktuality

Perspektívy kompozitných drevných materiálov z teoretickej roviny

Ilustračné foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Verejná inauguračná prednáška v rámci Katedry drevárskych technológií Drevárskej fakulty Technickej univerzity Zvolen bude 12. novembra 2020 o 10:00 naživo cez oficiálny youtube kanál TUZVO. Prednášku bude mať doc. Ing. Roman Réh, CSc. a jej témou je „Súčasný stav a perspektívy v oblasti výroby a vlastností kompozitných drevných materiálov“. Prednáška otvára inauguračné konanie odborného asistenta v odbore Technológia spracovania dreva na Drevárskej fakulte TU Zvolen.

Oponentmi prednášky sú prof. Ing. Štefan Barcík, CSc. z Fakulty techniky Technickej univerzity Zvolen, prof. VPP dr. hab. Dorota Dziurka z Univerzity Poznaň a doc. Dr. Ing. Pavel Král z Mendelovej univerzity v Brne.

Prednáška je erudovaným výstupom dlhoročnej pedagogickej činnosti s bohatými skúsenosťami konštrukcií veľkoplošných drevných materiálov, technológie ich výroby, vlastností, dekoračných úprav dreva a dekoračných dýh. Autor doc. Ing. Roman Réh, CSc. už 34 rokov pôsobí na Drevárskej fakulte a je vedeckou autoritou vo vývoji technológií pre prípravu budúcich odborníkov. Popri svojej pedagogicko-výskumnej práci bol 10 rokov generálnym sekretárom Zväzu spracovateľov dreva SR (1997 – 2006) a aj členom redakčnej rady odborného časopisu Stolársky magazín (predchodca Drevárskeho magazínu). Je aj autorom 8 skrípt s problematikou výroby a vlastností kompozitných drevných materiálov a viac ako stovky odborných článkov v karentovaných svetových časopisoch.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina