aktuality

Prichádza prelomová doba hospodárenia v slovenských lesoch

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Ján Mičovský, CSc.
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložilo Ministerstvu financií SR štyri priority rezortu, medzi ktorými nechýba aj lesné hospodárstvo, kde plánujú v rámci Plánu rozvoja SR uskutočniť „Transformáciu hospodárenia v lesoch bližšie k prírode“. Projekt si vyžiada náklady 252 mil. €.

Reformný dokument predstavil minister Ing. Ján Mičovský, CSc. symbolicky pred pomníkom Jozefa Dekréta Matejovie v Banskej Bystrici. Práve J.D.M. (1774 – 1841) bol priekopníkom hospodárenia a obnovy v lesoch, plánovitého zalesňovania, zaviedol používanie píl namiesto sekier pri stínaní stromov. Súčasná slovenská vláda zakotvila do Programového vyhlásenia zvýšenie podielu hospodárenia v lesoch prírode blízkym spôsobom (PBHL). O ďalších detailoch informoval generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva ministerstva Ing. Michal Tomčík: „Nový program najlepšie zodpovedá požiadavkám na lesy pri poskytovaní rekreačnej a zdravotnej funkcie. Ovplyvní to výšku ťažby dreva a objem dodávok na spracovanie v piliarskych podnikoch. Pri takomto hospodárení však nevznikajú holiny, výsledkom budú vekovo, druhovo a geneticky rôznorodé porasty.“

LESY SR, š.p. spravujú najväčšie prírodné hodnoty štátu a plne sa zhodujú s koncepciou PBHL – zvýraznil generálny riaditeľ š.p. Ing. Matej Vigoda. Lesníkom zostane veľa pracovných príležitostí, venovať sa budú aj ochrane prírody a turizmu.

Minister Ing. Ján Mičovský, CSc. pripomenul, že na začiatku 20. storočia malo Slovensko lesnatosť 23 %, vďaka intenzívnej práci lesníkov predstavoval podiel na začiatku 21. storočia už 41 %. Nové hospodárenie v lesoch prírode blízkym spôsobom by malo umožniť ďalší rast lesnatosti o 3 %. Spoločenská objednávka túži po novom využití lesov.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina