aktuality

Nová stratégia pre európske, aj slovenské lesy bude znamenať prelom

Platforma
Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Odborná platforma ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA oceňuje rozhodnutie poslancov Európskeho parlamentu, ktorí schválili správu o Stratégii pre európske lesy. Dokument má byť podkladom pre nový legislatívny návrh, ktorý plánuje Európska komisia predložiť začiatkom budúceho roka. Platforma považuje toto rozhodnutie za prelomové.

„Európsky parlament uznal rozhodujúcu úlohu lesov pri dosahovaní cieľov Európskeho zeleného dohovoru, vrátane klimatickej neutrality do roku 2050, ochrany biodiverzity a ekologického hospodárskeho rastu. Európska únia má podľa tohto rozhodnutia podporovať využívanie dreva, drevených výrobkov a lesnej biomasy s cieľom stimulovať udržateľnú výrobu a vytváranie pracovných miest. Európsky parlament v správe uznáva úlohu biodiverzity pri zabezpečovaní toho, aby lesné ekosystémy zostali zdravé a odolné. Európsky parlament vyzýva vo schválenej správe členské štáty, aby zosúladili svoje stratégie a plány v oblasti lesného hospodárstva tak, aby bolo možné príslušné ciele sledovať a zodpovedajúcim spôsobom ich korigovať.

Odborná platforma ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA sa plne stotožňuje s výzvou Európskeho parlamentu, ktorá uznala rozhodujúcu úlohu lesov v rámci Európskeho zeleného dohovoru. Poslanci Európskeho parlamentu tak potvrdili, že programový cieľ našej odbornej platformy, prezentovaný v našom dokumente „Nová stratégia trvalo udržateľného využívania lesného bohatstva Slovenska“ je skutočne rozhodujúci pre trvalú udržateľnosť lesného bohatstva nielen v lesoch na Slovensku, ale v celej Európe. Nová stratégia pre európske, aj slovenské lesy bude po takomto rozhodnutí Európskeho parlamentu znamenať prelom v nazeraní na lesné bohatstvo krajín v EÚ,“ hovorí koordinátor platformy Ing. František Štulajter, CSc.

Naša Platforma sa pripája aj k odborným stanoviskám európskych lesníckych organizácií a inštitúcií, zdôrazňujúcich skutočnosť, že iba trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov poskytuje rovnováhu medzi ochranou biodiverzity, ochranou podnebia a sociálno-ekonomickou prosperitou, zabezpečovanou s miestnymi komunitami vlastníkmi a správcami lesov. Odborne obhospodarované, zdravé a vitálne lesy sú v čase klimatických zmien garanciou zachovania biodiverzity. Takéto lesy majú schopnosť absorbovať väčšie množstvá CO2. Zvyšuje sa tak ukladanie uhlíka v lesoch a drevených výrobkoch, ako aj nahrádzanie fosílnych palív a energie. Odborne obhospodarované lesy majú potenciál byť prvým článkom v hodnotovom reťazci, ktorý poskytuje takmer štyri milióny ekologických európskych pracovných miest a zachováva kvalitné životné prostredie pre všetkých. Iba odolné a zdravé lesy môžu naďalej poskytovať viac ekosystémových služieb, vrátane ochrany biodiverzity.

Slovenská republika je rezervoárom európskeho lesníckeho bohatstva. Pestrosť a kvalita existujúcich obnoviteľných prírodných lesných zdrojov spojená s odborným potenciálom je dôležitou štartovacou čiarou a príležitosťou pre rozvoj zelenej ekonomiky a bioekonomiky. Po viac ako 20 ročnom útlme odvetví, založených na lesníctve, bude ich reštartovanie náročnou úlohou. Aj preto sme presvedčení, že medzi priority Národného integrovaného reformného plánu, prezentovaného v súčasnosti Vládou SR, musí patriť ochrana a zmysluplné využívanie lesného bohatstva Slovenska.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR by malo využiť pozičný dokument Európskeho parlamentu „o lesoch“ na vytvorenie jednotnej štátnej politiky pre ochranu lesa a trvalo udržateľné využívanie lesného bohatstva Slovenskej republiky. Takáto štátna politika musí mať dlhodobú platnosť a záväznosť pre všetky zložky exekutívy bez výnimky. Mala by byť zameraná na všetky dôležité oblasti, súvisiace s lesným bohatstvom, najmä na odborné obhospodarovanie lesov, na účinnú ochranu prírody, na komplexné poskytovanie ekosystémových služieb, ktoré občania od lesa očakávajú a na posilnenie pozície priemyslu spracovania dreva a ďalších odvetví, založených na lesníctve v zelenej ekonomike a bioekonomike. Naša platforma je pripravená spolupracovať s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pri spracovaní takéhoto strategického dokumentu a podporovať jeho implementáciu.

Zdroj: TS platformy ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina