technológie

Jak a čím čistit zaplevelené venkovní plochy a zhodnotit drobný dřevěný odpad

Mobilní drtič bio odpadu
Mobilní drtič bio odpadu přepravitelný i běžným osobním automobilem
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

V minulém vydání eDM 7–8/2020 (viz ZDE) jsme představili dvojici zajímavých pomocníků pro zimní údržbu chodníků kolem našich provozoven nebo vnitropodnikových komunikací, prezentovaných na „komorní“ výstavě komunální techniky v Meziříčku u Měřína na Žďársku, uspořádané čtveřicí jejích distributorů namísto letos zrušeného brněnského veletrhu Techagro. Na uvedené akci, kterou organizátoři pro nemalý zájem odborné veřejnosti hodlají na témže místě zopakovat ještě v průběhu letošního podzimu, byla však zájemcům představena také dvojice „mechanizačních pomocníků“ pro letní údržbu okolí výrobních objektů a ve druhém případě navíc i pro celoroční využití při zhodnocení dřevního odpadu nejen na lesních a dřevozpracujících provozech, ale i přímo v lesích pro drcení těžebních zbytků v rámci přípravy stanoviště při obnově lesa.

Agresivní čisticí kartáč

Pokud máme ve firemním areálu komunikace nebo skladovací plochy zpevněné zámkovou dlažbou či s jiným typem povrchu staršího data (např. betonovým či asfaltovým s trhlinami či „vymletými“ děrami), kterým prorůstá tráva, můžeme se jí snadno zbavit s pomocí speciálního stroje vybaveného rotujícím tzv. agresivním kartáčem na odstranění plevele. Stroj je konstrukčně přizpůsoben i pro práci v těsné blízkosti obrubníků, zdí a v případě využití na pilařských provozech také hrání s uskladněným řezivem.

Základem zařízení o hmotnosti 55 kg je ocelový podvozkový rám se třemi koly (2 vzadu, 1 vpředu) a ovládacími madly s řídicími pákami s možností jejich výškového nastavení v 6 různých pozicích. Shora podvozku je umístěn benzínový vzduchem chlazený jednoválcový čtyřdobý motor se svislou výstupní hřídelí. Tento motor, o výkonu 3,2 kW (163 cm3) a se spotřebou paliva cca 1,1 l/h, zajišťuje v kombinaci s třístupňovou převodovkou pojezd stroje dopředu i dozadu, a to prostřednictvím dvojice hnaných zadních kol se vzdušnicovými diagonálními pneumatikami (4.00 – 4) se zvýšenou odolností proti propíchnutí.

Ve spojení s klínovými řemeny pak motor obstarává také variabilní otáčky výše zmíněného agresivního kartáče, který je umístěn zespodu podvozku a zepředu i ze stran zakrytý plechovou kapotáží s gumovými manžetami zamezujícími odlétání plevele do stran. Kartáč tvoří ocelový rotor o průměru 500 mm, který je po obvodu osazen sadou ocelových štětin spletených do 10 „copánků“, které je po opotřebení možné rychle vyměnit bez použití nářadí. Přítlak kartáče, respektive vzdálenost rotoru od čištěného povrchu, se nastavuje mechanicky prostřednictvím předního tzv. opěrného bantamového kola, umístěného na kloubovém výškově nastavitelném rameni. V případě potřeby dosažení max. přítlaku lze rameno s kolem vyklopit směrem nahoru, čímž je předek stroje opřen pouze o čisticí kartáč.

Výše zmíněná možnost čištění ploch bezprostředně kolem zdí, obrubníků nebo hrání s řezivem apod. je daná po odklopení (vyklopení) části krytu kartáče na levém boku stroje (ve směru jízdy).

Mobilní drtič nejen dřevního odpadu

Možnost výhodně se zbavit kolem plotů nebo uvnitř areálů dřevozpracujících provozů a lesních skladů rychle rostoucích náletových keřů a stromků, anebo např. zlikvidovat lesní klestí a slabší těžební zbytky či zpracovat na Vysočině hojně se vyskytující suché smrkové porosty se stromy do průměru 150 mm. Takové využití nabízí výkonný drtič nejrůznějšího drobného organického materiálu (dřevo kmenů a větví s listy i trny, kůra, sláma a ostatní zelený odpad z lesů, parků či jiných ploch) na frakci vhodnou především k jeho kompostování nebo v „horším“ případě ke spalování. Může být použitý na jakýchkoliv místech s rovnou, patřičně velkou a dostatečně pevnou plochou (tudíž v případě potřeby i přímo v lese), kam se s ohledem na celkové rozměry 3600x1420x2000 mm (délka včetně oje x šířka x výška) a celkovou hmotnost 670 kg dopravuje pomocí vhodného dodávkového či terénního automobilu nebo v zápřahu za traktorový přívěs (na mimolesní plochy třeba i běžným osobákem) vybaveným tažným zařízením s kulovým kloubem (tzv. koulí). Na místě určení je pak během několika minut zprovozněn jednou osobou, která může na stroji během hodiny (v závislosti na druhu) rozdrtit až 17 m3 materiálu.

Základ stroje tvoří jednonápravový podvozek (homologovaný na 130 km/h) s dvoukloubovou ojí pro přizpůsobení výšky tažného zařízení podle typu použitého přepravního prostředku. Oj je kromě závěsné chňapky na kouli ještě v zadní (pevné) části opatřena výsuvným výškově stavitelným parkovacím kolem. Pro stabilizaci stroje při práci je podvozek na zadní straně opatřen výškově stavitelnou stabilizační patkou.

Hlavní součástí podvozku je ocelový rám osazený vlastní drticí jednotkou s robustním (45 kg) rotujícím bubnem o průměru 400 mm, opatřeným dvěma štěpkovacími noži a osmi drticími kladivy. Drticímu bubnu předchází 1600 mm dlouhá a 1350 mm široká násypka s nakládací hranou ve výšce 750 mm a s plastovou ochranou proti odlétajícím kouskům drceného materiálu. Jeho posun do prostoru bubnu zajištuje horní 250 mm široký ozubený podávací válec o průměru 340 mm a spodní 400 mm široký pásový dopravník s ocelovými unašeči. Nadrcený materiál je pak z prostoru bubnu „odsáván“ 1850 mm vysokým výfukovým komínkem s možností natočení v rozmezí 180°.

Pohon drtícího bubnu zajišťuje prostřednictvím odstředivé spojky a soustavy řemenic a klínových řemenů dvouválcový benzínový motor Kohler CH 730 s elektrickým spouštěčem o výkonu 18,5 kW (725 cm3) a spotřebě paliva cca 4 l/hod. Podávací válec a pásový dopravník pohání na motor napojený hydraulický agregát.

Samotný pracovní proces je řízený automaticky pomocí tzv. „Variostressu“ s trojicí přednastavených programů drcení dle typu zpracovávaného materiálu, a to od suchých větví přes větve s listím až po ostatní materiál včetně čistého dřeva. Rychlost pohonu podávacích prvků je navíc plynule regulována tzv. „No stress“ pojistkou, kdy v případě zahlcení drtícího bubnu se podávací válec s pásovým dopravníkem automaticky zastaví, případně je po zapnutí zpětného chodu materiál mírně odsunut zpět. Po opětovném rozběhnutí rotoru drtiče do požadovaných otáček se přísun materiálu znovu rozjede.

K možnému využití drtiče, vyráběného také ve variantě s dieselovým motorem se spotřebou cca 3 l/h, je jeho nasazení v oblastech smrkových porostů tvrdě zasažených kůrovcem, které kromě hromad neprodané vlákniny charakterizují také hromady větví, které zejména drobní vlastníci lesů spalují. Podle lesních odborníků je s ohledem na jejich následnou nutnou obnovu prospěšnější větve rozdrtit a rozházet po ploše, čímž dojde k obohacení půdního profilu o živiny a ke zvýšení podílu humusotvorných látek v půdě s pozitivním vlivem na následnou kvalitu nových porostů.

Kontakt na vyžádání

Foto: autor a archiv prodejců

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina