aktuality

Nové trendy akustického spektra

Foto z vlaňajšieho krstu organárskej monografie
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Každoročne organizovaná medzinárodná vedecká konferencia Technickej univerzity vo Zvolene „Materiál – Akustika – Priestor 2020“ sa v plánovanom termíne nemôže uskutočniť od 16. do 18. septembra 2020 ako dôsledok opatrení proti šíreniu korona vírusu. Pôvodne bola konferencia venovaná 30. výročiu vzniku Slovenskej akustickej spoločnosti pri SAV – SKAS (1990 – 2020). Tradičnou súčasťou konferencie je aj vydávanie samostatného zborníka vedeckých prác. Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene vydáva ako náhradu vedecký recenzovaný zborník „Nové trendy akustického spektra 2020“ v digitálnej verzii bez konania konferencie.

Tohto roku budú v Mimoriadnom vydaní zborníka pri príležitosti 30. výročia SKAS publikované príspevky oslovených autorov z vedeckých a akademických inštitúcií, aj z praxe, ktorí pôsobia na Slovensku a v zahraničí. Hlavným editorom je Ing. Martin Čulík, PhD. z Katedry drevených stavieb, odborným garantom doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD. z Katedry protipožiarnej ochrany. Zborník originálnych vedeckých príspevkov prezentuje nové vedecké poznatky. Určený je pre odborníkov a ďalších záujemcov ako významný zdroj aktuálnych informácií z oblasti akustiky, jej aplikácií, materiálového inžinierstva a interdisciplinárnej spolupráce.

Pozoruhodným vlaňajším počinom intenzívnej vzájomnej spolupráce v oblasti akustiky bol krst vedeckej monografie autorov Mgr. art. Andrej Štafura, PhD. – Ing. Martin Čulík, PhD. – Ing. Štefan Nagy, ArtD. „Základné determinanty organologického výskumu historických organov: Drevené organové registre“. Jej rozsah je 102 strán kompletných textov v slovenčine a angličtine. Je to prvé dvojjazyčné vydanie interdisciplinárnej vedeckej monografie. Populárne sa dá o publikácii povedať, že je vysvetlením – kedy ladí organológ, drevár a zvukár, aby spoločným výsledkom bolo dielo zvýrazňujúce cenu nášho kultúrneho dedičstva.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina