aktuality

Norma STN umožní zostaviť návod na používanie výrobkov

Ilustračné foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Technické normy sú základným pomocníkom pri organizácii výroby v jednotlivých výrobných odvetviach. Z Vestníka ÚNMS SR pravidelne každý mesiac vyberáme prehľad o nových normách ako chrániť drevo, drevené výrobky, drevené produkty pre stavby a drevostavby, orientáciu v zariaďovaní bývania z pohľadu bezpečnosti, hygieny, ochrany zdravia. Septembrový vestník 2020 uvádza aj normy všeobecného charakteru, ktoré ovplyvňujú ďalšie procesy.

Normy všeobecného charakteru

  • STN EN IEC / IEEE 82079-1 (01 3783) • Príprava informácií na používanie (návodu na používanie) výrobkov. Časť 1: Zásady a všeobecné požiadavky (EN IEC /IEEE 82079-1: 2020; IEC / IEEE 82079-1: 2019)
  • STN EN ISO 7010 (01 8012) • Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Registrované bezpečnostné značky podľa ISO 7010: 2019, opravená verzia 2020-06 • (EN ISO 7010: 2020; ISO 7010 Corrected version 2020-06: 2019)
  • STN EN ISO 80000-8 (01 1301) • Veličiny a jednotky. Časť 8: Akustika podľa normy ISO 80000-8: 2020 (EN ISO 80000-8: 2020; ISO 80000-8: 2020)
  • STN EN IEC 61163-2 (01 0644) • Preverovanie spoľahlivosti pri namáhaní. Časť 2: Komponenty (EN IEC 61163-2: 2020; IEC 61163-2: 2020)
  • STN EN 62960 (01 0659) • Previerky spoľahlivosti počas životného cyklu (EN IEC 62960: 2020; IEC 62960: 2020)

Zmeny STN

  • STN EN ISO 11203/A1 (01 1619) • Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Určenie emisných hladín akustického tlaku na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach z hladiny akustického tlaku – stanovené ISO 11203: 1995 / Amd 1: 2020. Zmena A1 (EN ISO 11203: 2009 / A1: 2020; ISO 11203: 1995/ AMD 1: 2020)
  • STN EN ISO 14906/ A1 (01 8571) • Elektronický výber poplatkov. Stanovenie použiteľných rozhraní pre vyhradenú komunikáciu krátkeho dosahu v zmysle ISO 14906: 2018/ AMD 1: 2020. Zmena 1 (EN ISO 14906: 2018 / A1: 2020; ISO 14906: 2018 / Amd: 2020)

Opravy STN

  • STN EN 60204-1 / O1 (33 2200) • Bezpečnosť strojových zariadení. Elektronické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky. Oprava 1

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina