aktuality

Ako chrániť drevo a drevené výrobky, uvádzajú septembrové STN

Ilustračné foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Vestník ÚNMS SR pravidelne každý mesiac prináša prehľad nových technických noriem STN. Septembrový vestník 2020 uverejňuje 147 nových technických noriem, 21 zmien a 12 opráv noriem.

  • STN EN 1390 (49 0700) • Ochranné prostriedky na drevo. Zisťovanie ničiaceho účinku proti larvám Hylotrupes Bajulus (Linnaeus). Laboratórna metóda (EN 1390: 2020)
  • STN EN 927-7 (67 2010) • Náterové látky a náterové systémy používané vo vonkajšom prostredí. Časť 7: Hodnotenie odolnosti proti sfarbeniu náterov na drevo spôsobenému hrčami (EN 927-7: 2020)
  • STN EN 927-11 (67 2010) • Náterové látky a náterové systémy používané vo vonkajšom prostredí. Časť 11: Hodnotenie obsahu vzduchu / mikropeny v náteroch (EN 927-11: 2020)
  • STN EN ISO 3262-1 (67 0900) • Plnidlá. Špecifikácie a skúšobné metódy. Časť 1: Úvod a všeobecné skúšobné metódy v zmysle ISO 3262-1: 2020 (EN ISO 3262-1: 2020; ISO 3262-1: 2020)
  • STN EN ISO 17178 (66 8621) • Lepidlá. Lepidlá na lepenie parkiet na podklad. Skúšobné metódy a minimálne požiadavky podľa ISO 17178: 2013 (EN ISO 17178: 2020; ISO 17178: 2013)
  • STN EN ISO 10077-1 (73 0591) • Tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc. Výpočet súčiniteľa prechodu tepla. Časť 1: Všeobecne podľa ISO 10077-1, opravená verzia 2020-02 (EN ISO 10077-1: 2017 / Cor. Ver. Jul 2017; ISO 10077-1 Corrected version 2020-02: 2017)
  • STN EN IEC 60695-1-12 (34 5630) • Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 1-12: Návod na posudzovanie požiarneho nebezpečenstva elektrotechnických výrobkov v stavbe. Požiarne inžinierstvo (EN IEC 60695-1-12: 2020; IEC 60695-1-12: 2015)
  • STN EN 1279-2 (70 1622) • Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 2: Dlhodobé skúšobné metódy a požiadavky na prenikanie vlhkosti (EN 1279-2: 2018)
  • STN EN 17344 (47 0210) • Poľnohospodárske stroje. Samohybné poľnohospodárske a lesnícke vozidlá. Požiadavky na brzdenie (EN 17344: 2020)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina