aktuality

Ako chrániť drevo a drevené výrobky, uvádzajú septembrové STN

Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Vestník ÚNMS SR pravidelne každý mesiac prináša prehľad nových technických noriem STN. Septembrový vestník 2020 uverejňuje 147 nových technických noriem, 21 zmien a 12 opráv noriem.

  • STN EN 1390 (49 0700) • Ochranné prostriedky na drevo. Zisťovanie ničiaceho účinku proti larvám Hylotrupes Bajulus (Linnaeus). Laboratórna metóda (EN 1390: 2020)
  • STN EN 927-7 (67 2010) • Náterové látky a náterové systémy používané vo vonkajšom prostredí. Časť 7: Hodnotenie odolnosti proti sfarbeniu náterov na drevo spôsobenému hrčami (EN 927-7: 2020)
  • STN EN 927-11 (67 2010) • Náterové látky a náterové systémy používané vo vonkajšom prostredí. Časť 11: Hodnotenie obsahu vzduchu / mikropeny v náteroch (EN 927-11: 2020)
  • STN EN ISO 3262-1 (67 0900) • Plnidlá. Špecifikácie a skúšobné metódy. Časť 1: Úvod a všeobecné skúšobné metódy v zmysle ISO 3262-1: 2020 (EN ISO 3262-1: 2020; ISO 3262-1: 2020)
  • STN EN ISO 17178 (66 8621) • Lepidlá. Lepidlá na lepenie parkiet na podklad. Skúšobné metódy a minimálne požiadavky podľa ISO 17178: 2013 (EN ISO 17178: 2020; ISO 17178: 2013)
  • STN EN ISO 10077-1 (73 0591) • Tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc. Výpočet súčiniteľa prechodu tepla. Časť 1: Všeobecne podľa ISO 10077-1, opravená verzia 2020-02 (EN ISO 10077-1: 2017 / Cor. Ver. Jul 2017; ISO 10077-1 Corrected version 2020-02: 2017)
  • STN EN IEC 60695-1-12 (34 5630) • Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 1-12: Návod na posudzovanie požiarneho nebezpečenstva elektrotechnických výrobkov v stavbe. Požiarne inžinierstvo (EN IEC 60695-1-12: 2020; IEC 60695-1-12: 2015)
  • STN EN 1279-2 (70 1622) • Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 2: Dlhodobé skúšobné metódy a požiadavky na prenikanie vlhkosti (EN 1279-2: 2018)
  • STN EN 17344 (47 0210) • Poľnohospodárske stroje. Samohybné poľnohospodárske a lesnícke vozidlá. Požiadavky na brzdenie (EN 17344: 2020)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina