aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – září 2020

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 9. 2020). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 8/2020

• ČSN EN ISO 6414 (01 3510) • Technická dokumentace produktu (TPD) – Výkresy výrobků ze skla
• ČSN EN 16798-1 (12 7027) • Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 1: Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky – Modul M1-6
• ČSN EN 16282-6 (12 7134) • Zařízení komerčních kuchyní – Prvky pro větrání komerčních kuchyní – Část 6: Oddělovače aerosolu; Konstrukce a bezpečnostní požadavky
• ČSN EN 16842-3 (26 8818) • Motorové manipulační vozíky – Viditelnost – Zkušební metody a ověřování – Část 3: Vozíky s proměnným vyložením do 10 000 kg včetně
• ČSN EN 16842-4 (26 8818) • Motorové manipulační vozíky – Viditelnost – Zkušební metody a ověřování – Část 4: Manipulační vozíky s proměnným vyložením s nosností do 10 000 kg včetně
• ČSN EN 16842-6 (26 8818) • Motorové manipulační vozíky – Viditelnost – Zkušební metody a ověřování – Část 6: Vozíky s protiváhou se sedícím řidičem a terénní vozíky se stožárem s nosností větší než 10 000 kg
• ČSN EN 16842-7 (26 8818) • Motorové manipulační vozíky – Viditelnost – Zkušební metody a ověřování – Část 7: Kontejnerové vozíky s proměnným vyložením a stožárem, určené pro manipulaci s kontejnery o délce 6 m (20 ft) a delšími
• ČSN EN 16842-9 (26 8818) • Motorové manipulační vozíky – Viditelnost – Zkušební metody a ověřování – Část 9: Vychystávací vozíky, vozíky s třístranným zakládáním se zdvižným stanovištěm obsluhy
• ČSN EN 60669-1 ed. 3:2018 (35 4106) • Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 1: Obecné požadavky (oprava 2)
• ČSN EN 62841-3-4:2016 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-4: Zvláštní požadavky na přenosné stolní brusky (změna A1)
• ČSN EN 62841-3-4:2016 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-4: Zvláštní požadavky na přenosné stolní brusky (změna A12)
• ČSN EN 62841-4-1 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 4-1: Zvláštní požadavky na řetězové pily
• ČSN EN 60745-2-13:2009 (36 1551) • Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-13: Zvláštní požadavky na řetězové pily (změna Z1)
• ČSN EN 14491:2013 (38 9682) • Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu (oprava 1)
• ČSN EN 14915+A2 (49 2113) • Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva – Charakteristiky, požadavky a označení
• ČSN EN 14915+A1:2018 (49 2113) • Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva – Charakteristiky, požadavky a označení (změna Z1)
• ČSN EN ISO 19085-7 (49 6070) • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 7: Srovnávací frézky, tloušťkovací frézky, kombinované srovnávací/tloušťkovací frézky
• ČSN EN ISO 19085-10 (49 6070) • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily)
• ČSN EN 16770 (49 6134) • Bezpečnost dřevoobráběcích strojů – Odsávací systémy třísek a prachu pro vnitřní instalaci – Bezpečnostní požadavky
• ČSN P CEN/TS 927-8 (67 2010) • Nátěrové hmoty –Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Část 8: Stanovení přilnavosti na dřevě po působení vody zkouškou dvojitým křížovým řezem
• ČSN EN ISO 15091 (67 3019) • Nátěrové hmoty – Stanovení konduktivity a elektrického odporu
• ČSN EN ISO 19396-1 (67 3022) • Nátěrové hmoty – Stanovení hodnoty pH – Část 1: pH elektrody se skleněnou membránou
• ČSN EN ISO 19396-2 (67 3022) • Nátěrové hmoty – Stanovení hodnoty pH – Část 2: pH elektrody s technologií ISFET
• ČSN EN ISO 3233-1 (67 3030) • Nátěrové hmoty – Stanovení objemového podílu netěkavých látek – Část 1: Metoda s použitím zkušebního tělesa s nátěrem ke stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek a ke stanovení hustoty suchého nátěru pomocí Archimedova zákona
• ČSN EN ISO 19403-1 (67 3058) • Nátěrové hmoty – Smáčivost – Část 1: Terminologie a obecné zásady
• ČSN EN ISO 19403-2 (67 3058) • Nátěrové hmoty – Smáčivost – Část 2: Stanovení povrchové volné energie u pevných povrchů měřením kontaktního úhlu
• ČSN EN ISO 19403-3 (67 3058) • Nátěrové hmoty – Smáčivost – Část 3: Stanovení povrchového napětí kapalin metodou visící kapky
• ČSN EN ISO 19403-4 (67 3058) • Nátěrové hmoty – Smáčivost – Část 4: Stanovení polární složky a disperzní složky povrchového napětí kapalin z mezifázového napětí
• ČSN EN ISO 19403-5 (67 3058) • Nátěrové hmoty – Smáčivost – Část 5: Stanovení polární složky a disperzní složky povrchového napětí kapalin z měření kontaktního úhlu na pevné látce, jestliže povrchová energie má pouze disperzní složku
• ČSN EN ISO 19403-6 (67 3058) • Nátěrové hmoty – Smáčivost – Část 6: Měření dynamického kontaktního úhlu
• ČSN EN ISO 19403-7 (67 3058) • Nátěrové hmoty – Smáčivost – Část 7: Měření kontaktního úhlu na nakloněné desce (úhlu sklouznutí kapky)
• ČSN EN ISO 15184 (67 3075) • Nátěrové hmoty – Stanovení tvrdosti nátěru zkouškou tužkami
• ČSN EN 1991-1-4 ed. 2:2013 (73 0035) • Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem (oprava 1)
• ČSN EN 1991-1-4:2007 (73 0035) • Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem (oprava 4)
• ČSN EN 15269-1 (73 0868) • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 1: Obecné požadavky
• ČSN EN 13823 (73 0881) • Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu
• ČSN EN 13216-1 ed. 2 (73 4210) • Komíny – Metody zkoušení systémových komínů – Část 1: Obecné zkušební metody
• ČSN EN 13216-1:2005 (73 4210) • Komíny – Metody zkoušení systémových komínů – Část 1: Všeobecné zkušební metody (změna Z2)
• ČSN EN ISO 17076-1 (79 3863) • Usně – Stanovení odolnosti proti odírání – Část 1: Metoda Taber®
• ČSN EN 15567-1+A1 (94 2403) • Sportovní a rekreační zařízení – Lanová centra – Část 1: Konstrukční a bezpečnostní požadavky

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina