aktuality

Historické, ale – zatiaľ – rozpačité

Stretnutie_ZSDSR-L
Stretnutie spracovateľov dreva a vedenia š.p. LESY SR sa konalo pod záštitou a za osobnej účasti rezortného ministra Jána Mičovského a vedenia príslušnej sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva. Foto: PhDr. Peter Zemaník
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

So snahou a očividným úmyslom o zlepšenie komunikácie a vzťahov medzi spracovateľmi dreva a štátnymi lesníkmi zvolalo vedenie LESY SR, š.p. na 11. augusta 2020 pracovné stretnutie o obchodnej politike najväčšieho obhospodarovateľa lesov na Slovensku. Stretnutie sa konalo pod záštitou a za osobnej účasti rezortného ministra Jána Mičovského a vedenia príslušnej sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva.

Na stretnutie boli pozvaní zástupcovia, konatelia, riaditelia tridsiatich najdôležitejších spracovateľských podnikov, odberateľov dreva zo štátneho podniku. Tí zostali zaskočení a v neistote potom, čo im LESY SR, š.p. ku koncu júla 2020 jednostranne vypovedali zmluvy (spolu išlo o 119 obchodných zmlúv) s prísľubom, že sa počas plynutia výpovednej lehoty (6 – 12 mesiacov) budú môcť zúčastniť na pripomienkovaní transparentných podmienok nastavenia obchodnej politiky.

Dnešné prvé stretnutie bolo vskutku prelomové, lebo sa v histórii existencie LESY SR, š.p. ešte nestalo, aby za jedným rokovacím stolom sedelo toľko zástupcov firiem a vedenia rezortu i podniku. Túto snahu a odvahu ocenil nielen minister Ján Mičovský, ale aj spracovatelia dreva. Na druhej strane, však, okrem deklaratívnych vyhlásení o snahe po transparentnosti a spravodlivosti od vedenia LESY SR, š.p. nedostali prítomní nič konkrétne do budúcnosti.

V prezentáciách Ing. Michala Tomčíka (GR Sekcie lesného hospodárstva a spravovania dreva) a Ing. Ľubomíra Machyniaka (poverený obchodný riaditeľ LESY SR, š.p.) odzneli informácie o neutešenom (až katastrofálnom) stave lesného hospodárstva a nielen z pohľadu zásob a ťažby dreva, ale aj z pohľadu dlhodobého podfinancovania odvetvia, ktoré sa počas uplynulých volebných období stalo zdrojom na sanovanie štátnej a straníckej kasy takmer pre každého, kto dianie v štátnom podniku ovplyvňoval.

Preto sú viac ako nevyhnutné zásadné zásahy do systému a spôsobu obhospodarovania lesov na Slovensku ale aj do riadenia štátneho podniku, ktorý do značnej miery ovplyvňuje celé dianie v lesníckom stave u nás. Je to pochopiteľné a takmer neriešiteľné zároveň, pretože, ako odznelo aj v príhovoroch mnohých zúčastnených, procesy v lesníckom a drevárskom vzťahu a komplexe sa nastavujú nie zo dňa na deň a ich vplyvy sa prejavia až po dlhom čase. Napriek tomu je dôležité nielen poznať správnu cestu, ale mať odvahu aj po nej vykročiť.

Vo zvukových vyjadreniach si môžete vypočuť stanoviská ministra Jána Mičovského, predstavu povereného obchodného riaditeľa Ľubomíra Machyniaka a reakciu prezidenta ZSD SR Karola Vinša.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina