aktuality

Bilancia 100 dní rezortu pôdohospodárstva pod vedením lesníka

Minister Ján Mičovský si na Orave prezrel, ako reálne vyzerá les s hospodárením blízkym prírode. Foto: archív MPRV SR
Minister Ján Mičovský si na Orave prezrel, ako reálne vyzerá les s hospodárením blízkym prírode. Foto: archív MPRV SR
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Do rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na Slovensku patrí aj lesné hospodárstvo a spracovanie dreva. Po februárových voľbách pripadlo odvetvie politickej strane OĽaNO, ktorá nominovala do čela agrorezortu Ing. Jána Mičovského, CSc. Prvých 100 dní rezortu je úspešných. Dôležité bolo vymenovanie nového vedenia ministerstva.

Prvým počinom bola zmena na poste generálneho riaditeľa š.p. LESY SR. Po dočasnom 3-mesačnom poverení sa stal novým generálnym riaditeľom Ing. Matej Vigoda. Očakáva sa od neho zvýšenie efektívnosti lesníckych činností a lesné hospodárenie prírode blízkymi formami.

Vyvrcholením 100-dňovej bilancie bola návšteva ministra na OZ Námestovo, v rámci š.p. LESY SR. Pozvali ho na prehliadku lesných porastov v katastri obce Oravská Lesná. Spolu s odborníkmi si prezreli prírode blízke hospodárenie v lese. Princípy PBHL priblížil generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ing. Michal Tomčík. Z celkovej výmery 2 mil. ha lesov v správe š.p. LESY SR využívajú tento spôsob iba v rozsahu 2 %. Systém je finančne náročný, no účinný aj pri zastavení rozpadu smrečín.

Aj predchádzajúce stretnutia ministra priamo v teréne naznačili, že prínosom pre zdravú krajinu a jej obyvateľov bude množstvo cenných nápadov. Zlepšiť sa má spolupráca agrorezortu s envirorezortom – obaja ministri Ing. Ján Mičovský, CSc. a Ján Budaj sa spolu s predsedom NR SR Borisom Kollárom stretli v regióne Muránska planina, kde riešili situáciu v Národnom parku. Agrorezort sa angažuje pri záchrane niektorých zrúcanín hradov (lesníkom patrí pôda pod nimi), pri chove oviec, ovocinárstve, produkcii slovenského cukru.

Slovensko sa prihlásilo k spoločnej poľnohospodárskej politike Európskej únie na roky 2021–2027. Minister Ing. Ján Mičovský, CSc. začínal ďalších 100 dní rezortu absolvovaním žatevného výjazdu. Prisľúbil aj 110 mil. € na rokovaní pre odstránenie doteraz nespravodlivého nájmu poľnohospodárskej pôdy.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina