aktuality

Výberové konanie na riaditeľa Národného výstaviska agrokomplex v Nitre

Areál Národného výstaviska Agrokomplex v Nitre
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo 25. 5. 2020 výberové konanie na funkciu riaditeľa š.p. agrokomplex Národné výstavisko so sídlom v Nitre. Výberové konanie bude prebiehať dvoma kolami výberu a uskutoční sa písomnou a ústnou formou. Úspešní uchádzači z 1. kola postúpia do 2. kola výberového konania. Uzávierka prihlášok je do 4. júna 2020. Bližšie informácie sú umiestnené na webstránke MPRV SR.

Požiadavkou pre funkciu riaditeľa Národného výstaviska agrokomplex v Nitre je splnenie predpísaného vyšokolského vzdelania II. stupňa. Uchádzač by mal mať riadiacu prax min. 3 roky v riadiacej funkcii, skúsenosti s riadením podniku v kríze. Musí mať manažérske, riadiace a organizačné schopnosti. Vítané sú skúsenosti s organizovaním výstav na národnej a medzinárodnej úrovni. Podmienkou účasti na výberovom konaní je aj zaslanie Stratégie a koncepcie rozvoja š.p. v rámcoch aktuálneho Programového vyhlásenia vlády. Počas výberového konania musí preukázať bezúhonnosť.

Národné výstavisko Agrokomplex v Nitre patrí medzi najvýznamnejšie veľtrhové a výstavné spoločnosti na Slovensku. Jeho význam a postavenie potvrdzujú vyše  40-ročné tradičné, inovatívne a jedinečné podujatia. V súčastnosti zamestnáva 169 ľudí. Riaditeľ je štatutátnym orgánom podniku, do funkcie ho nominuje zriaďovateľ podniku – v súčasnosti minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorému je priamo podriadený.

Doterajší riaditeľ Ing. Branislav Borsuk bol vo funkcii od 15. 5. 2018. Minister agrorezortu Ing. Ján Mičovský, CSc. ho z postu odvolal 11. 5. 2020 a vedením poveril Ing. Máriu Balkovú.

Odborná drevárska a lesnícka prehliadka LIGNUMEXPO – LES 2020 je na Národnom výstavisku agrokomplex v Nitre plánovaná v termíne 16. – 20. septembra 2020, možno bude spojená aj s veľtrhom Nábytok a Bývanie 2020, ktorý bol preložený z pôvodného marcového termínu.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina