odborné témy

Tri otázky šéfredaktorovi DM

Tri otázky šéfredaktorovi DM
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Meniace sa zvyklosti našich čitateľov čoraz viacej využívajúcich on-line elektronické prostriedky a dôsledky súčasnej bezprecedentnej situácie zapríčinená pandémiou koronavírusu Covid-19 urýchlili rozhodnutie vydavateľa Drevárskeho magazínu na prechod z printovej formy vydávania časopisu na elektronickú. Z tohto dôvodu položil PhDr. Peter Zemaník šéfredaktorovi a riaditeľovi vydavateľstva Ing. Igorovi Patrášovi tri otázky.

P. Z.: Časopis Drevársky / Dřevařský magazín (DM) je unikátom v regióne Čiech a Slovenska. Nielen tým, že je to jediný odborný magazín pre stolárov, drevostavbárov a profesionálov v drevárskej a nábytkárskej branži, ale aj tým, že ako jediný v bývalom Československu vychádza do dnešných čias dvojjazyčne. Zažil niekoľko zlomových okamihov svojej existencie a dnes zažíva ďalší. Prečo?
I. P.: Každé zlo je na niečo dobré, len to zlo treba vedieť využiť. Taká je moja podnikateľská skúsenosť. Tak vnímam aj pandémiu spôsobenú koronavírusom Covid-19. Život prináša neustále čosi nové, stavia pred nás výzvy. Nie sú vždy jednoduché, ale každá zmena je impulzom k niečomu ďalšiemu, častokrát aj lepšiemu. Tak tomu bolo aj v 20-ročnej histórii nášho odborného časopisu, ktorý má ambíciu svojimi informáciami podporovať drevársku a nábytkársku výrobu v našich krajinách. Tá dvojjazyčnosť nám pripomína, že máme stále k sebe blízko a mali by sme si rozumieť aj bez internetových prekladačov.

P. Z.: Bude mať prechod na „elektronickú podobu“ časopisu vplyv na jeho kvalitu, čítanosť, popularitu? Nebude čitateľom chýbať šušťanie papiera pri listovaní, možnosť siahnuť do archívu rukami a nie cez PC?
I. P.: Internet versus Print – s touto dilemou žijeme a pracujeme v DM už viac ako 8 rokov. Covid-19 priniesol a prinesie svetu toľko zmien, že nevyhnutná a časovo urýchlená zmena vydávania DM len v elektronickej forme sa ukazuje okrajovým problémom. Pre redakciu a možno aj viacerých čitateľov je to však zásadná zmena. Tí, ktorí časopis tvoríme, urobíme všetko preto, aby sme s odstupom času mohli povedať, že aj v tomto prípade bolo Zlo na niečo dobré. Dilemu „to be or not to be“ sme rozlúskli veľmi rýchlo. Reakcie našich skalných čitateľov a partnerov nás presvedčujú, že odborný časopis je pre odvetvie spracovania dreva potrebný a užitočný. Všetci potrebujeme mať zdroj informácií, platformu na výmenu názorov a skúseností.

Výhodou elektronickej formy časopisu bude určite jeho dostupnosť – vďaka tabletom a smartfónom môžeme mať vždy so sebou nielen aktuálne vydanie, ale aj celý archív. Tiež nám prináša možnosť rozšírených článkov s neobmedzeným množstvom potrebných fotografií a dokonca aj prezentačných videí. Celý tento potenciál budeme realizovať tak, aby bol ľahko dostupný a bezplatne k dispozícii všetkým odborníkom z branže, architektom, ako aj žiakom a študentom odborných škôl. Otvárajú sa nám týmto široké možnosti a my sa ich pokúsime v prospech rozvoja odvetvia spracovania dreva v Čechách a na Slovensku využiť.

A pre tradičných čitateľov sme šušťanie listov pri „prevracaní“ strán časopisu nainštalovali aj do prehliadača DM na internete. Budeme radi, keď nás všetci pochopíte, že inak to v tejto chvíli byť nemôže. Ďakujeme vám za priazeň, spoluprácu a porozumenie.

P. Z.: Ty osobne môžeš považovať rok 2019 tiež za zlomový z mnohých aspektov. Úspešne si prehupol firmu do ďalšieho štvrťstoročia existencie. Úspešne si potvrdil fungovanie nového sídla firmy v Banskej Bystrici – Šalková. Úspešne si si podal a vybavil žiadosť o odchod na dôchodok – no napriek tomu si vo firme. Úspešne si odovzdal žezlo prezidenta ZSD SR nástupcovi. Rok 2020 sa mi javí skôr tak, žeby ho bolo treba anulovať a rovno preskočiť do 2021. Nemáš tiež ten pocit?
I. P.: Ukážkovo si touto otázkou obišiel princípy GDPR, ale taký má byť investigatívny novinár. Do otázky si vložil množstvo konštatovaní, s ktorými môžem len súhlasiť. Zmena je život a roky 2019–20 prinášajú pre môj osobný a profesionálny život veľa nového a dlhodobo plánovaného. Vnímam to však pozitívne a vytváram si tým cielene priestor na to, čo k môjmu seniorskému veku patrí – odovzdávanie skúseností. Ako predseda Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel SR, predseda Dozornej rady ZSD SR, riaditeľ firiem twd a samozrejme aj šéfredaktor DM budem mať na to veľa možností a ja sa ich pokúsim využiť. Krása z dreva odkliata – to bol môj prvý podnikateľský slogan, ktorým som chcel priblížiť činnosť mojej firmy v roku 1993 a tomu chcem ostať aj naďalej verný. Rok 2020 nie je a ani nebude ľahký. Doniesol aj veci nečakané a dokonca nepredvídateľné. Ako všetko, aj obdobie krízy a pandémie, je prekonateľné a očistné. Prinesie nové situácie a impulzy pre náš osobný a profesionálny život.

Na záver by som všetkým partnerom, čitateľom, priaznivcom DM a ich blízkym chcel popriať veľa zdravia, šťastia a úspechov pri prekonávaní neľahkých mesiacov, ktoré nás ešte čakajú. Buďme k sebe priami, úprimní, snažme sa navzájom pomôcť jeden druhému, kooperujme a podporujme sa. Potom bude platiť: „Spolu to zvládneme!“

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina