technológie

Pro finální broušení plošných dílců

Pro finální broušení plošných dílců
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Investice do nových technologií pro povrchovou úpravu, jejichž cílem je mimo jiné zvýšení kvality truhlářských a nábytkářských výrobků, zahrnují obvykle vedle samotné aplikace nátěrových hmot také přípravu povrchů broušením. Součástí takových projektů proto často bývá i požadavek na vhodnou brusku. Obecně známou a zároveň důležitou zásadou je vybírat stroj podle účelu použití, charakteru a objemu výroby a požadovaných výsledků. Jinými slovy, problematiku povrchové úpravy je více než vhodné řešit komplexně a s individuálním přístupem k dané výrobě. Jak známo, standardní „univerzální“ širokopásová bruska nemusí být vždy ideálním řešením pro každou výrobu.

Proč příčné broušení?

Pro finální broušení masivních i dýhovaných plošných dílců se obvykle používají širokopásové brusky osazené zpravidla kombinovanými a/nebo patkovými agregáty. Podle charakteru a objemu výroby a také časového vytížení stroje volíme počet a typ agregátů. Více agregátů znamená méně průchodů, tudíž kratší výrobní časy, ale vyšší cenu stroje. Méně agregátů znamená více průchodů, tudíž delší výrobní časy, ale nižší cenu stroje. Kromě toho kombinované agregáty (válec + patka) se používají především u levnějších jednoagregátových brusek, u nichž je požadována větší univerzálnost (hrubé broušení válcem, jemné broušení patkou nebo kombinované broušení oběma nástroji) – za předpokladu větší četnosti průchodů a časté výměny brusných pásů různé zrnitosti.

Při finálním broušení masivu se obvykle používá pevná patka, ale pro broušení dýhovaných dílců se doporučuje patka s pneumatickým přískokem (na začátek dílce) a odskokem (na konci dílce), která eliminuje riziko „smetení“ přední a zadní hrany. Patka s pneumatickým přískokem a odskokem může být buď kompaktní (celistvá) – pro užší anebo „ideálně“ rovné dýhované dílce, nebo dělená (segmentová), která je schopná vyvodit rovnoměrný přítlak i při několikamilimetrových odchylkách od rovinnosti dílce nebo při drobných tloušťkových rozdílech mezi jednotlivými dílci atd.

Při požadavku na vysokou kvalitu přípravy povrchu před povrchovou úpravou se jako první krok doporučuje příčné broušení (napříč dřevním vláknům). Příčné přerušení vláken eliminuje následné podélné „vymetání“ měkčích letokruhů u jehličnanů nebo porézního fládru u kruhovitě pórovitých listnáčů. Příčné pásy tvoří obvykle výbavu strojů ve vyšší cenové kategorii a bývají rovněž vybaveny segmentovou elektronicky řízenou patkou.

Příčné rýhy po příčném broušení však musí být z povrchu úplně odstraněny následujícím podélným broušením, což je obzvláště důležité zejména při následném moření.

Alternativy

Příčné broušení ale znamená vybavit stroj další jednotkou a tím investici prodražit. Někteří výrobci širokopásových brusek se proto v rámci svého vývoje zaměřují i na možnost nahrazení příčné jednotky jiným řešením. V minulosti tak byla představena např. širokopásová bruska s možností šikmého nastavení patkového agregátu, který díky tomu brousí mírně diagonálně (vůči směru posuvu), tedy částečně v příčném směru. I když je třeba podotknout, že se nejedná o plnohodnotné příčné broušení. Hlavním cílem této úpravy byla podle výrobce eliminace stop vznikajících při podélném broušení v důsledku defektů na brusném pásu v kombinaci s jeho stranovou oscilací.

Jinou alternativou je relativně nová technologie italského výrobce, který se nechal inspirovat principem gyroskopu. Jedná se o širokopásovou brusku, kde patkový agregát vykonává rotační pohyb kolem svislé osy. Výrobce proto agregát označuje jako kolotoč (karusel). Tento systém je kromě rotační širokopásové jednotky vybaven dvěma fixními elektronickými segmentovými patkami. To znamená, že zatímco brusný pás se pohybuje současně ve dvou směrech (ve směru své délky a kolem svislé osy), patky stojí na místě. Dá se tedy říci, že jednotka brousí plochu dílce ve všech směrech. Výrobce upozorňuje, že tento způsob broušení je obzvláště vhodný pro ploché dílce, jejichž povrch je tvořen dřevěnými segmenty s různým směrem průběhu vláken, jako jsou např. kazetové parkety, intarzované plochy, rámové dveře apod.

Bruska disponuje všemi třemi standardními nastavitelnými parametry:
•    rychlost podávacího pásu
•    přítlak patky
•    rychlost brusného pásu

Kromě toho lze nastavit i čtvrtý parametr:
•    rychlost rotace jednotky

Kombinací všech čtyř parametrů lze docílit různých výsledků dle charakteru výroby, požadavků na kvalitu povrchu či produktivitu atd.

Foto: archiv autora

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina