drevostavby odborné témy

Výsledky súťaže DREVOSTAVBA ROKA 2019

Výsledky súťaže DREVOSTAVBA ROKA 2019
Víťaz predpandemického ročníka súťaže DREVOSTAVBA ROKA 2019 – dvojpodlažný rodinný dom v Bratislave zhotoviteľa Úsporné Drevodomy s. r. o., Krásno nad Kysucou, autorov projektu KubisArchitekti s.r.o. / Ing. arch. Daniel Kubiš / Ing. arch. Martin Hudec, PhD. Foto: archív DM
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Sekcia drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva SR (SD ZSD SR) tradične organizuje súťaž DREVOSTAVBA ROKA, kde členské spoločnosti SD ZSD SR nominujú svoje hotové realizácie za uplynulý rok. V tomto ročníku bolo za rok 2019 nominovaných rekordných 20 stavieb, ktoré boli predstavené nielen v DM 3/2020, ale aj na webovej stránke www.drevostavby-zsdsr.sk a odbornom portáli www.drevmag.com.

Súťaž bola – tak ako v predchádzajúcich rokoch – odborná i laická. Žiaľ, v tomto roku zasiahla „vyššia moc“ a tesne pred oficiálnym štartom súťaže, ktorý mal byť tradične na výstave Nábytok a Bývanie 2020 v Nitre (10. – 15. 3. 2020), ktorú organizátor víkend pred otvorením odložil, sa organizátori museli vzdať hlasovania verejnosti pomocou hlasovacích lístkov. Hlasovanie nebolo z rovnakého dôvodu možné ani na veľtrhu CONECO – RACIOENERGIA 2020 v dňoch 25. – 28. 3. 2020 v bratislavskej Inchebe.

Napriek tomu sa odborná porota, podľa podmienok súťaže, rozhodla nominované stavby posúdiť a zverejnila svoje rozhodnutie.

Komisia bola navrhnutá z odborníkov – architektov a stavebných inžinierov, ktorí pôsobia v danej oblasti i v akademickej sfére, v zložení: prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. (predseda komisie) profesor na Technickej univerzite vo Zvolene a vedúci Katedry Drevených stavieb na Drevárskej fakulte TU Zvolen; Ing. arch. Eva Teplanová, architektka z praxe, uznávaná teoretička architektúry; doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave a  uznávaný odborník na drevené stavebné konštrukcie; Ing. Vladimír Balent, technický poradca spoločnosti Isover pre architektov a projektantov; Ing. Roman Soyka, statik drevených konštrukcií z praxe, TU Zvolen.

Odborná komisia posudzovala a bodovo ohodnotila architektúru stavby i projekt a technické parametre realizácie, ako aj vizuálny dojem diela. Vzhľadom na vysoký počet nominácií (oproti minulým ročníkom mohli realizačné drevostavbárske firmy nominovať viac ako jednu stavbu) sa komisia rozhodla oceniť až šesť drevostavieb.

Výsledky odbornej poroty

1. miesto – Rodinný dom v Bratislave zhotoviteľa Úsporné Drevodomy s. r. o., Krásno nad Kysucou, autori: KubisArchitekti s.r.o. / Ing. arch. Daniel Kubiš / Ing. arch. Martin Hudec, PhD., (22 bodov)

Tvarovo jednoduchá kubusovitá hmota dvojpodlažného rodinného domu, prekrytého sedlovou strechou v kombinácii s dreveným opláštením všetkých obvodových rovín vrátane strešného plášťa pôsobí uceleným dojmom. Hmotovo-kompozične je objekt výrazne členený vo farebnom a materiálovom kontraste sibírskeho smrekovca a čiernych stavebných otvorov okien a loggie. Dispozičné riešenie je čisté s maximálnym využitím polohy jednotlivých obytných priestorov vzhľadom na orientáciu k svetovým stranám. Prepojenie podlaží je hmatateľné prostredníctvom dvoch galérií a dáva priestoru ďalšiu dimenziu – vzdušnosť, ľahkosť, presvetlenosť. Osadenie objektu vrátane hmoty garáže na pozemku v nadväznosti na záhradnú časť, prepojenie interiéru s exteriérom prostredníctvom drevenej terasy je navrhnuté veľmi kultivovaným spôsobom. Celkový architektonický výraz, kompozičné členenie, dispozično-prevádzkové riešenie, minimalistické interiéry, použité materiály, ich kontrast i kvantitatívne proporcie použitých materiálov, situovanie objektu na parcele vytvárajú ucelené autorské dielo, ktoré svedčí o vysokej erudovanosti jeho autorov. Architektonické dielo je vynikajúcim príkladom spojenia kvalitnej architektúry s koeficientom tvaru navrhovanej nízkoenergetickej budovy. Je príkladom, praktickou ukážkou, že sa to dá. Z pohľadu drevostavbára dôsledné použitie dreva v nosnej konštrukcii, v izolačných aj fasádnych materiáloch.

„Je to pre mňa a našu firmu veľmi prestížne ocenenie, navyše, ak vezmem do úvahy, že na trhu nepôsobíme dlho,“ hovorí konateľ víťaznej firmy, Ing. Dávid Grajciar a dodáva: „Dá sa povedať, že platí pravidlo o jablku, ktoré nepadá ďaleko od stromu. Otec má firmu, ktorá sa zaoberá výstavbou drevostavieb, a ja som v nej už od svojich 15-tich rokov brigádoval každé prázdniny. Aj preto som absolvoval SPŠ drevársku vo Zvolene a logicky aj Technickú univerzitu Zvolen, kde som skončil študijný odbor drevostavby. Priznám sa, že ma viac inšpiruje orientovať sa na individuálneho zákazníka, ktorého chceme presvedčiť odbornosťou, kvalitou našej práce a ponúkame mu individuálny prístup a serióznosť. Verím, že sa nám tak podarí presvedčiť aj takých, ktorí hľadajú realizácie kvalitných drevostavieb a rozširujú rady spokojných investorov, ktorí posúvajú dobré meno drevostavieb medzi širokú verejnosť.“

2. miesto – Rekreačný dom Smrečany zhotoviteľa Kontrakting stavebné montáže, s.r.o., Žilina, autori: Ing. arch. Pavol Pokorný | POKORNY ARCHITEKTI, (15 bodov)

Rekreačný dom v regióne Liptova autor navrhuje vo forme átriového domu. Do objektu sa vstupuje veľkorysým prekrytým priestorom, ktorý okrem funkcie závetria umožňuje aj parkovanie dvojici osobných automobilov. Rekreačnú funkciu prezrádzajú vstupné priestory s priamou väzbou na sklad športových potrieb a pohotovostnej kúpeľne. Zo zádveria je priamo prístupná obytná denná časť domu obsahujúca kuchyňu s otvoreným prepojením na obývačku. Denný obytný priestor je zvýraznený výškovým uvoľnením až po šikmé strešné roviny. Na obývačku priamo nadväzuje nočná časť domu so štyrmi spálňami a sociálnym zázemím. Priamu väzbu na severozápadnú terasu a záhradu zabezpečuje samostatná chodba vedúca z dennej časti. Za účelom vytvorenia hmotovo-kompozičného kontrastu autor navrhol nočnú časť domu s plochou strechou. Otvorenosť átria, do ktorého sú orientované obývačka a kuchyňa smerom na juh, zabezpečuje dvojkrídlová posuvná brána s vertikálnym latkovým členením v korešpondencii s celkovým materiálovým charakterom domu. Exteriérové plochy stien sú obložené dreveným obkladom, ktorý sa premieta aj v častiach interiéru. V kombinácii s bielymi omietkami a čiernymi okennými rámami vytvára harmonické riešenie. Komorné architektonické dielo je založené na ucelenosti a jednoduchosti riešenia, ktoré sa nesie v duchu minimalizmu. Tieto princípy sú podporené čistým nekonfliktným dispozičným riešením. Rekreačný dom spĺňa náročné podmienky vyplývajúce z jeho režimu užívania a to najmä vzhľadom na predpokladané prvky ochrany majetku, jeho uzavretosť, vytvorenie intímneho prostredia, a v tomto prípade aj odtienenia pohľadov zvedavých susedov.

3. miesto – Dom pod Viničným vrchom zhotoviteľa DREVSTAV SLOVAKIA s.r.o. Žarnovica, autor projektu: Ing. arch. Janka Ješková, PhD., (14 bodov)

Autorka rodinného domu pod Viničným vrchom zhodnocuje lokalitu stavebnej parcely a prirodzene dáva prednosť otvorenému výhľadu na krajinu z interiérovo najexponovanejších bodov: kuchyne, obývacej izby, pracovne. Jednoduchý tvar objektu jednopodlažného rodinného domu so sedlovou strechou dynamizuje zámerne symetrickým arkierom s panoramatickým oknom. „Povyťahuje“ jeho hmotu do priestoru záhrady a vytvára každodenný stále iný, meniaci sa „živý“ film – prepojenie interiéru s exteriérom. Zároveň pragmaticky stavia pred najviac preslnené plochy systém pergol so skladacími textíliami s možnosťou eliminácie tepla a priameho slnečného žiarenia nielen v interiéri, ale aj na plochy terasy. Čisté dispozično-prevádzkové riešenie jednotlivých priestorov, kultivované interiéry, celkový architektonický výraz objektu radí túto stavbu medzi vysoko kvalitne zvládnuté diela v štandarde nízkoenergetického domu.

4. miesto – Nadstavba rodinného domu Šurany zhotoviteľa HolzHaus s. r. o., Detva, autor projektu: dipl. Ing. arch. Igor Maťata, (13 bodov)

Pôvodný zámer autora vytvoriť kultivovanú nadstavbu nad pôvodný trojpodlažný objekt zastrešený plochou strechou v korešpondencii s plánovanou novonavrhovanou architektúrou prestavby sa podaril v plnej miere. Vzniklo tak dielo, ktoré obohatilo výrazným podielom časť mestskej štruktúry a môže slúžiť príkladom pre budúce revitalizácie staršieho stavebného fondu a architektonické smerovanie nadstavieb a prestavieb nielen administratívnych budov ako je v tomto konkrétnom prípade. Prínosom tejto nadstavby je použitie drevených materiálov v exteriéri nielen v dotyku s podlahou, ale aj v dotyku s obvodovými stenami terás. Drevo vo svojej farebnosti a kontraste s bielymi plochami omietok a presklení dáva pobytu majiteľov v exteriéri nielen výtvarný či prírodný rozmer, ale predovšetkým „zobytňujúci“ pocit domova. Eliminuje povrchovú teplotu, ktorá by bola vysoká pri betónoch, kameni a podobne pri slnečnom teplom počasí a naopak v chladnejších mesiacoch, či dňoch, otepľuje vnímanie. Časť terasy je krytá markízou, ktorá zároveň plní funkciu slnolamu a časť terasy pri schodisku je stavebne uzatvorená v podobe murovanej pergoly, ktorá je vertikálnym ukončujúcim kompozičným prvkom existujúceho a aj nadstavaného schodiskového traktu. Dispozičné riešenie bytu je striktne delené na dennú a nočnú časť. Vo vstupných priestoroch sa nachádza samostatné WC a technická miestnosť. Denná obytná časť je riešená veľkoryso prepojením kuchyne, jedálne a obývacej izby v jednom priestore a v nadväznosti na terasu. Autor využíva výhľady na urbánnu panorámu akcentovanú vežou kostola. Z obývacej izby uvoľňuje priehľad na štruktúry striech presklená časť zábradlia terasy. Taktiež umožňuje prepojenie interiéru exteriéru zo všetkých spální, vrátane kúpeľne. Spálňa rodičov má svoje samostatné hygienické zázemie a šatník. Z pohľadu stavbára komisia ocenila predovšetkým využitie predností dreva, čo sa prejavilo v rýchlosti výstavby ako aj možnosti nadstavby pri zložitých základových pomeroch, kde by murovacie materiály neuspeli.

5. miesto – AnuAzu zhotoviteľa ZELENÁ STAVBA, s. r. o., Košice, autor projektu: Ing. arch. Peter Jurkovič, (11 bodov)

Koncepcia návrhu víkendovej chatky pre mladý manželský pár je poňatá filozoficky, môžeme povedať „do poslednej bodky“. Viac filozofie snáď sa už nedá vložiť do architektonického diela na jeden meter kubický. Avšak môžeme konštatovať, že napriek všetkej myšlienkovej zložitosti z návrhu vzišiel architektonický objekt, ktorý vytŕča síce z bežného radu tisícok chatiek na Slovensku, ale jeho nápaditosť, extravagantnosť sa zároveň snúbi s jednoduchosťou, pokorou a funkčnosťou objektu. Autori vychádzajúc z oválneho priestoru tradičnej jurty, vkladajú kruhový centrálny priestor do jednoduchého kubusovitého tvaru, premietnutého v pôdoryse do obdĺžnika. Centrálny monumentálne pôsobiaci priestor prekrytý kopulou so svetlíkom slúži ako multifunkčný priestor na spoločné stretnutia, jedáleň, maliarsky ateliér, spev, pozorovanie hviezd. Otvorenosť centra dispozície nie je len smerom vertikálnym k oblohe (svetlík, priznané lamely drevených trámov kupoly), ale aj horizontálne – priestor sa roztvára cez skladacie vstupné dverné krídla na vonkajšiu krytú drevenú terasu s výhľadom na hladinu blízkeho jazera Vojka. Funkčnosť, nápaditosť jednotlivých zariaďovacích predmetov a ich vloženie do scenára denných potrieb klientov (spánok, hygienické zázemie, varenie, odkladacie priestory) je príkladom malej, ale zároveň „veľkej“ architektúry. Raster vonkajšieho obvodového plášťa tzv. treláž prechádza a zároveň vytvára pomyselné bočné uzavretia krytej terasy v podobe pergoly. Dodáva objektu záhradný, rozohraný charakter a zároveň pripomína vymedzenie priestoru v jeho intimite, ochrane súkromia a majetku.

Ak by táto súťaž bola iba o dizajnovo-výtvarnej stránke architektúry, určite by táto nominácia atakovala začiatok tohto vyhodnotenia (pozn. predsedu poroty).

6. miesto – Individuálny dom 144 zhotoviteľa ATRIUM SK s. r. o., Banská Bystrica, autor projektu: Ing. arch. Daniel Marinica – štúdio CREATERRA, (6 bodov)

Svieži návrh v duchu súčasných trendov vôbec nenesie znaky sterilnej prefabrikácie, naopak ťaží z jej jednoduchej ale čistej prísnosti. Osloví mladšiu generáciu, ktorá namiesto balastu v podobe pomníkov výnimočnej architektúry uprednostní pragmatické, energeticky efektívne, dispozične i materiálovo optimálne riešenie nepodliehajúce dobe.

Aj tento netradičný ročník súťaže v sebe priniesol mnohé inšpirácie a ocenené objekty dokazujú správnosť cesty, ktorou sa slovenskí drevostavbári uberajú. Sekcia drevostavieb ZSD SR preto za jeden zo svojich kľúčových cieľov považuje šírenie dobrého mena drevostavieb v širokej verejnosti a aj keď dnešok stavbárskemu remeslu momentálne nepraje, je viac ako isté, že v časoch boja nielen s pandémiou, ale predovšetkým s klimatickou zmenou, majú drevostavby a ich využitie obrovský potenciál. Treba vziať do úvahy aj možnosti a architektonické i projektantské výhody realizácií z dreva aj pri výstavbe viacpodlažných obytných či kancelárskych budov.

Podobne to vníma aj ďalší z ocenených Mgr. Ľuboš Kolesár, výkonný riaditeľ ZELENÁ STAVBA, s. r. o., Košice: „Drevostavby v sebe spájajú dva protiklady – inovácie a tradičné remeslo. A práve to ma na drevostavbách fascinovalo a zároveň inšpirovalo venovať sa navrhovaniu a realizácií drevostavieb. Dokonale využívajú synergický efekt týchto dvoch prvkov. Na jednej strane využívame neobmedzené možnosti inovácií, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu a na strane druhej sa opierame o tradíciu a remeslo, ktoré je tu už po stáročia. Videl som v tom veľký potenciál. Tvoríme zdravé drevodomy, preto ak sme presvedčení, že požiadavka klienta nie je v súlade s naším krédom, zákazku radšej odmietneme. Pomer drevostavieb voči murovaným stavbám každým rokom rastie. Najlepšou referenciou je spokojný klient. Moja vízia budúcnosti drevostavieb smeruje k občianskej vybavenosti, aby aj základné a materské školy, športové areály či knižnice mali svoje zastúpenie v drevostavbách na Slovensku.“

Zdroj: TS ZSD SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina