aktuality

Normy doplňujú aj charakteristiky náterových látok

Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR uviedol ponuku nových STN vo Vestníku ÚNMS SR za mesiac apríl 2020 (spolu 212).

• STN EN ISO 13076 (67 2070) • Náterové látky. Osvetlenie a postupy vizuálneho hodnotenia podľa ISO 13076: 2019 (EN ISO 13076: 2019; ISO 13076: 2019)
• STN EN 4476 (31 7917) • Letectvo a kozmonautika. Náterové látky. Medzivrstvový náter vytvrdzujúci za studena (EN 31 7917: 2019)
• STN EN ISO 3233-2 (67 3045) • Náterové látky. Stanovenie objemového percenta neprchavých látok. Časť 2: Metóda s použitím stanovenia obsahu neprchavých látok podľa ISO 3251 a stanovenia hustoty suchého náteru na skúšobných doskách pomocou Archimedovho zákona v súčinnosti s ISO 3233-2: 2019 (EN ISO 3233-2: 2019; ISO 3233-2: 2019)
• STN ISO 9705-1 (92 0801) • Skúšky reakcie na oheň. Rohová skúška pre výrobky na obklady stien a stropov. Časť 1: Skúšobná metóda s konfiguráciou malej rohovej miestnosti (ISO 9705-1: 2016)

Bezpečnosť pri práci
• STN P CEN/TS 16459 (92 0842) • Zaťaženie striech a strešných krytín vonkajším ohňom. Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok vykonaných podľa CEN/TS 1187 (CEN/TS 16459: 2019)
• STN EN ISO 13854 (83 3211) • Bezpečnosť strojov. Najmenšie bezpečné vzdialenosti na ochranu ľudského tela pred stlačením v súlade s ISO 13854: 2017 (EN ISO 13854: 2019; ISO 13854: 2017)
• STN EN ISO 13857 (83 3212) • Bezpečnosť strojov. Bezpečné vzdialenosti na ochranu horných a dolných končatín pred stiahnutím do nebezpečného priestoru stanovené ISO 13857: 2019 (EN ISO 13857: 2019; ISO 13857: 2019)
• STN EN 12413 (22 4501) • Bezpečnostné požiadavky výroby (EN 12413: 2019)
• STN EN 15332 (07 0611) • Vykurovacie kotly. Energetické posudzovanie zásobníkových systémov teplej vody (EN 15322: 2019)

Ilustračné foto
 

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina