aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 7. února 2020 ve Věstníku ÚNMZ č. 2/2020 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období I. pololetí 2020.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají výrobců obráběcích strojů, čalouněného nábytku, zpracovatelů dřeva a firem zaměřených na stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 6. 3. 2020) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 38, 67, 70, 72, 80, 83 a 96 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
• ČSN č.ú. 38 0036 • Stabilní hasicí zařízení – Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení – Část 14: Sprinklery pro použití v obytných budovách (PMD: EprEN 12259-14)
• ČSN č.ú. 38 0037 • Stabilní hasicí zařízení – Mlhová zařízení – Část 8: Zkušební postup pro zařízení přesahující 260 m3 s otevřenými hubicemi (PMD: EprEN 14972-8)
• ČSN č.ú. 38 0038 • Stabilní hasicí zařízení – Mlhová zařízení – Část 9: Zkušební postup pro zařízení nepřesahující 260 m3 s otevřenými hubicemi (PMD: EprEN 14972-9)
• ČSN č.ú. 67 0037 • Nátěrové hmoty – Stanovení objemového podílu netěkavých látek – Část 1: Metoda s použitím zkušebního tělesa s nátěrem ke stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek a ke stanovení hustoty suchého nátěru pomocí Archimedova zákona (PMD: EN ISO 3233-1:2019 + ISO 3233-1:2019)
• ČSN č.ú. 70 0010 • Sklo ve stavebnictví – Stanovení pevnosti při příčném zatížení skleněných tabulí výpočtem (PMD: EN 16612:2019)
• ČSN č.ú. 70 0011 • Sklo ve stavebnictví – Environmentální prohlášení o produktu – Pravidla pro kategorii výrobků z plochého skla (PMD: EN 17074:2019)
• ČSN č.ú. 70 0012 • Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Stanovení mechanických vlastností mezivrstvy (PMD: EN 16613:2019)
• ČSN č.ú. 72 0052 • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky vyráběné in situ z volně sypaných perlí pěnového polystyrenu (EPS) a lepených perlí pěnového polystyrenu – Část 1: Specifikace pro lepené a volně sypané výrobky před instalací (PMD: EN 16809-1:2019)
• ČSN č.ú. 80 0039 • Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část A03: Šedá stupnice pro hodnocení zapouštění (PMD: EN ISO 105-A03:2019 + ISO 105-A03:2019)
• ČSN č.ú. 80 0040 • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 13: Směsi určitých chlorovláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím sirouhlíku/acetonu) (PMD: EN ISO 1833-13:2019 + ISO 1833-13:2019)
• ČSN č.ú. 80 0041 • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 15: Směsi juty s určitými živočišnými vlákny (metoda se stanovením obsahu dusíku) (PMD: EN ISO 1833-15:2019 + ISO 1833-15:2019)
• ČSN č.ú. 83 0088 • Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil – Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranu nohou (PMD: EN ISO 11393-2:2019 + ISO 11393-2:2018)
• ČSN č.ú. 83 0089 • Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil – Část 4: Požadavky na provedení a zkušební metody a ochranné rukavice (PMD: EN ISO 11393-4:2019 + ISO 11393-4:2018)
• ČSN č.ú. 83 0090 • Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami (PMD: EN ISO 13857:2019 + ISO 13857:2019)
• ČSN č.ú. 96 0004 • Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů (PMD: EN 15804:2012+A2:2019 (CPR))
• ČSN č.ú. 96 0005 • Ochrana kulturního dědictví – Základní obecné termíny a definice (PMD: EN 15898:2019)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• úkoly ve třídách 38, 96, č.ú. 72 0052, 83 0090, 94 0031 a 94 0033
: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• č.ú. 67 0037: SVÚOM s.r.o., U Měšťanského pivovaru 934/4 170 00 Praha 9 – Holešovice
• úkoly ve třídě 70: IKATES, s.r.o., Tolstého 186, 415 03 Teplice
• úkoly ve třídě 80: Textilní zkušební ústav, s.p., Václavská 6, 658 41 Brno

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina