aktuality

Nepriaznivá situácia na trhu s drevom priniesla v roku 2019 lesníkom zisk

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

LESY SR, š.p. avizovali pred skončením roka 2019 nepriaznivú ekonomickú situáciu, ktorá by mohla priniesť stratu. Nakoniec sú skutočné výsledky úplne opačné, pretože vytvorili zisk vo výške 4,1 mil. € pred zdanením. Celkové tržby sú nižšie iba o 13,23 mil. € ako v roku 2018.

Na dosiahnutie priaznivých ekonomických výsledkov prispeli racionalizačné opatrenia. Zvýšili ceny kvalitného listnatého dreva. Pri neustálom poklese cien ihličnatého dreva sa im podarilo udržať predaj takmer na úrovni roku 2018. Kým v roku 2018 predali 2,37 mil. m³, v roku 2019 to bolo 2,34 mil. m³ s celkovým poklesom len 29.349 m³. Za uplynulé tri roky klesla priemerná cena o 7 €/m³. Táto cena bola výsledkom tlaku odberateľov drevnej hmoty pre výskyt lykožrúta a kalamitných situácií nielen na Slovensku, ale najmä v Českej republike, Nemecku a Francúzsku.

Najväčší podiel na hospodárení š.p. má predaj dreva. Medzi racionalizačné opatrenia patrila zmena obchodnej politiky podniku. Prelomom bolo uzatváranie zmlúv s odberateľmi na 5-ročné obdobie (doteraz len krátkodobé a strednodobé) a zmlúv s dodávateľmi ťažobných prác na 4-ročné obdobie (doteraz 1-ročné). Výrazný podiel na zisku má predaj dreva. Umožnil dosiahnuť výnosy 262,12 mil. €, kým výnosy z hospodárskej činnosti v roku 2018 boli iba 256,56 mil. €.

Ilustračné foto
 

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina