aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. ledna 2020 ve Věstníku ÚNMZ č. 1/2020 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období I. pololetí 2020.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají výrobců obráběcích strojů, čalouněného nábytku, zpracovatelů dřeva a firem zaměřených na stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 5. 2. 2020) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 36, 66, 67, 70, 73, 80, 83, 94, 96 a jednoho metodického pokynu vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
• ČSN č.ú. 36 0125 • Elektromechanické nářadí – Postup měření prašnosti – Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva (PMD: EN 50632-2-6:2015/FprA1)
• ČSN č.ú. 66 0020 • Lepidla – Lepidla na dřevo – Stanovení pevnosti přeplátovaných spojů v tahu při zvýšené teplotě (WATT’91) (PMD: EN 14257:2019)
• ČSN č.ú. 67 0036 • Nátěrové hmoty – Osvětlení a postup pro vizuální hodnocení nátěrů (PMD: EN ISO 13076:2019 + ISO 13076:2019)
• ČSN č.ú. 69 0016 • Stroje pro zpracování plastů a pryže – Reakční tvářecí stroje a zařízení – Bezpečnostní požadavky (PMD: EN 612:2019)
• ČSN č.ú. 70 0007 • Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a bezpečnostní sklo – Stanovení mechanických vlastností mezivrstvy (PMD: EN 16613:2019)
• ČSN č.ú. 70 0008 • Sklo ve stavebnictví – Stanovení pevnosti při příčném zatížení skleněných tabulí výpočtem (PMD: EN 16612:2019)
• ČSN č.ú. 70 0009 • Sklo ve stavebnictví – Environmentální prohlášení o produktu – Pravidla pro kategorii výrobků z plochého skla (PMD: EN 17074:2019)
• ČSN č.ú. 73 0126 • Obytné budovy (Změna Z5 ČSN 73 4301:2004)
• ČSN č.ú. 80 0037 • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 14: Směsi acetátu a určitých chlorovláken (metoda s použitím kyseliny octové) (PMD: EN ISO 1833-14:2019 + ISO 1833-14:2019)
• ČSN č.ú. 80 0038 • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 9: Směsi acetátu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím benzylalkoholu) (PMD: EN ISO 1833-9:2019 + ISO 1833-9:2019)
• ČSN č.ú. 83 0073 • Tuhá biopaliva – Příprava vzorku (PMD: EN ISO 14780:2017/A1:2019 + ISO 14780/Amd.1:2019)
• ČSN č.ú. 94 0031 • Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče (PMD: EN 1176-5:2019)
• ČSN č.ú. 94 0032 • Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče (PMD: EN 1176-5:2019)
• ČSN č.ú. 94 0033 • Smalty – Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy – Požadavky na kvalitu a řízení, jejich součástí a příslušenství (PMD: ISO 13098:2019)
• ČSN č.ú. 96 0003 • Ochrana kulturního dědictví – Historické dřevěné konstrukce – Směrnice pro hodnocení nosných dřevěných konstrukcí na místě (PMD: EN 171214:2019)
• ČSN č.ú. MP 0022 • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ – Část 1: Specifikace pro výrobky před zabudováním (PMD: EN 15101-1:2013+A1:2019)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• úkoly ve třídách 36, 66, 69, 70, 83, 96, č.ú. 94 0031 a 94 0033
: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• č.ú. 67 0036: SVÚOM s.r.o., U Měšťanského pivovaru 934/4 170 00 Praha 9 – Holešovice
• č.ú. 73 0126: Atelier světelné techniky s.r.o., Braškovská 368/1, 161 00 Praha 6 – Liboc
• č.ú. 80 0037 a 80 0038: Textilní zkušební ústav, s.p., Václavská 6, 658 41 Brno
• č.ú. 94 0032: Institut pro testování a certifikaci, a.s., tř. Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín – Louky
• č.ú. MP 0022: Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o., Pražská 810/16, 102 02 Praha 15 – Hostivař

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina