aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – prosinec 2019

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 12. 2019) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 11/2019

• ČSN EN ISO 8560 (01 3420ú • Výkresy pozemních staveb – Zobrazování modulových rozměrů, přímek a sítí
• ČSN EN 15316-4-3 (06 0401) • Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 4-3: Výroba tepla, solární tepelné a fotovoltaické soustavy, Modul M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3
• ČSN EN 12102-2 (14 3019) • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory – Stanovení hladiny akustického výkonu – Část 2: Tepelná čerpadla jako ohřívače vody
• ČSN EN 13236 (22 4502) • Bezpečnostní požadavky na nástroje ze superbrusiva
• ČSN EN ISO 11148-13 (23 9060) • Neelektrická ruční nářadí – Bezpečnostní požadavky – Část 13: Zarážecí nářadí
• ČSN IEC 60092-101 (32 6611) • Elektrická instalace na lodích – Část 101: Definice a obecné požadavky
• ČSN IEC 60050-112:2013 (33 0050) • Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 112: Veličiny a jednotky (změna A1)
• ČSN EN IEC 60027-2 ed. 2 (33 0100) • Písmenné značky používané v elektrotechnice – Část 2: Telekomunikace a elektronika
• ČSN EN 60027-2:2008 (33 0100) • Písmenné značky používané v elektrotechnice – Část 2: Telekomunikace a elektronika (změna Z2)
• ČSN 33 2000-7-721 ed. 2 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-721: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Elektrické instalace v karavanech a v motorových karavanech
• ČSN 33 2000-7-721:2010 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-721: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Elektrické instalace v karavanech a obytných přívěsech (změna Z1)
• ČSN 33 2000-8-1 ed. 2 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 8-1: Funkční aspekty – Energetická účinnost
• ČSN 33 2000-8-1:2015 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 8-1: Energetická účinnost (změna Z1)
• ČSN 33 2000-5-56 ed. 3:2019 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení – Zařízení pro bezpečnostní účely (oprava 1)
• ČSN EN 62841-4-2 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 4-2: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů
• ČSN EN 60745-2-15:2009 (36 1551) • Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-15: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů (změna Z1)
• ČSN ISO/IEC/IEEE 90003 (36 9035) • Softwarové inženýrství – Směrnice pro použití ISO 9001:2015 na počítačový software
• ČSN EN 131-3 (49 3830) • Žebříky – Část 3: Značení a návody k používání
• ČSN EN ISO 2812-3 (67 3099) • Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti kapalinám – Část 3: Metoda s použitím savého materiálu
• ČSN EN ISO 8130-1 (67 3151) • Práškové nátěrové hmoty – Část 1: Stanovení distribuce velikosti částic sítovou analýzou
• ČSN EN ISO 8130-7 (67 3151) • Práškové nátěrové hmoty – Část 7: Stanovení ztráty hmotnosti při vypalování
• ČSN EN ISO 8130-11 (67 3151) • Práškové nátěrové hmoty – Část 11: Zkouška tečení po nakloněné rovině

• ČSN EN ISO 8130-12 (67 3151) • Práškové nátěrové hmoty – Část 12: Stanovení kompatibility
• ČSN EN ISO 8130-13 (67 3151) • Práškové nátěrové hmoty – Část 13: Analýza velikosti částic laserovou difrakcí
• ČSN EN ISO 8130-14 (67 3151) • Práškové nátěrové hmoty – Část 14: Slovník
• ČSN EN 12150-1+A1 (70 1570) • Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo – Část 1: Definice a popis
• ČSN EN 33 (72 4844) • Záchodové mísy a soupravy – Připojovací rozměry
• ČSN EN 15101-1+A1 (72 7246) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ – Část 1: Specifikace pro výrobky před zabudováním
• ČSN 73 0038 (73 0038) • Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí – doplňující ustanovení
• ČSN 73 0043 (73 0043) • Doplňující pokyny pro ověřování životnosti konstrukcí s ohledem na vlivy prostředí
• ČSN EN ISO 16757-1:2017 (73 0112) • Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov – Část 1: Pojmy, architektura a model (změna Z1)
• ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 (73 1201) • Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
• ČSN EN 1992-1-1:2006 (73 1201) • Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (změna Z4)
• ČSN EN 1443 (73 4200) • Komíny – Obecné požadavky
• ČSN EN ISO 9092 (80 0002) • Netkané textilie – Slovník
• ČSN EN ISO 3175-3 (80 0809) • Textilie – Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů – Část 3: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití uhlovodíkových rozpouštědel
• ČSN EN ISO 3175-4 (80 0809) • Textilie – Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů – Část 4: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití imitovaného čištění za mokra
• ČSN EN 16511+A1 (91 7890) • Volně kladené panely – Polotuhé vícevrstvé modulární podlahové panely (MMF) s nášlapnou vrstvou odolnou proti opotřebení
• ČSN EN 71-3 (94 3095) • Bezpečnost hraček – Část 3: Migrace určitých prvků
• ČSN EN 71-14 (94 3095) • Bezpečnost hraček – Část 14: Trampolíny pro domácí použití

Technické normy zrušené k 1. 12. 2019

• ČSN EN 60079-29-1 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 29-1: Detektory plynů – Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů (platila od: červenec 2008)
• ČSN EN 60695-1-10 (34 5615) • Zkoušení požárního nebezpečí – Část 1-10: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků – Všeobecné směrnice (platila od: listopad 2010)
• ČSN EN 60695-8-1 ed. 2 (34 5615) • Zkoušení požárního nebezpečí – Část 8-1: Uvolňované teplo – Všeobecný návod (platila od: únor 2009)
• ČSN EN 60745-2-11 ed. 2 (36 1551) • Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-11: Zvláštní požadavky na pily s přímočarým vratným pohybem (platila od: listopad 2010)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina