aktuality

Európski výrobcovia drevoobrábacích strojov rokovali v Brne

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Európsky zväz výrobcov strojov a zariadení na spracovanie dreva (EUMABOIS) uskutočnil svoje každoročné valné zhromaždenie na prelome októbra a novembra v Brne. Pôvodný zámer, rokovať počas plánovanej odbornej výstavy WOOD–TEC, sa nevydaril, pretože výstavu organizátor presunul až na rok 2020.  

Aj návrh kalendára výstav na rok 2020 bol jednou z tém, no za oveľa prospešnejšie a dôležitejšie úlohy vo svojom pôsobení pokladá prezident EUMABOIS Jürgen Köppel reprezentovanie 14-tich členských krajinských zväzov, za ktorými je viac ako 850 úspešných firiem a spoločností. Niektoré z nich patria k lídrom celosvetového trhu a sú garantom toho, čo sa počas dlhých roky vyvíjalo ako spoľahlivá a kvalitná práca európskej kvality. Aj vďaka intenzívnej zahraničnej spolupráci s poprednými európskymi zväzmi sa darí strážiť túto pozíciu a aj napriek nemalým snahám konkurencie o dosiahnutie podobných parametrov drevoobrábacích strojov sa ukazuje, že líderstvo európskej kvality je naďalej komparatívnou výhodou na trhu.

„Sme presvedčení, že nesmieme zaspať na vavrínoch, pretože svet sa snaží nás dostihnúť. Presviedčame sa o tom aj v bilancii, keď niektoré krajiny majú problém so svojím odbytom, ale rast nábytkárskeho a piliarskeho segmentu v niektorých častiach sveta nám naďalej dáva dobrú príležitosť na zvyšovanie nášho podielu na trhu“, hovorí prezident EUMABOIS Jürgen Köppel a pokračoval: „hovoríme o tom nielen preto, aby sme vedeli o sebe ako o konkurentoch, ale predovšetkým kvôli tomu, že všetci riešime podobné problémy, ktoré bránia lepšiemu umiestneniu našich produktov na našich trhoch.“

Aj preto sa EUMABOIS do budúcnosti chce viac sústrediť na realizáciu výskumných a vývojových projektov, z výsledkov ktorých budú profitovať všetci výrobcovia strojov a zariadení. V súčasnosti európsky projektový tím rieši spoločnú komunikačnú platformu a „abecedu“, aby stroje a zariadenia mohli bez ťažkostí navzájom on-line komunikovať a aby boli v tejto komunikácii kompatibilné. Umožnilo by to ľahšiu operabilitu a spájanie jednotlivých komponentov do technologických celkov, čo by uľahčilo fungovanie a prácu predovšetkým malým a stredným podnikom, ktoré by neboli odkázané na zbytočne veľké technologické celky od jednotlivých výrobcov. Mohli by si tak svoju technológiu efektívne vystavať z komponentov od viacerých výrobcov a optimálne vyskladať svoju výrobu. Zdá sa, že to už nie je hudbou ďalekej budúcnosti, keď si k stroju a zariadeniu nebudú musieť kupovať zvlášť riadiacu jednotku, ale pripojiť ich on-line do počítačom riadeného procesoru bude jednoduchá, i pre laika zvládnuteľná, operácia.

„Máme ešte veľa spoločných tém, o ktorých má význam sa rozprávať, konzultovať a spoločne ich aj riešiť. Aj preto je dôležité, aby sa EUMABOIS stabilne udržal v európskom priestore a naďalej obhajoval zámery a ciele európskych výrobcov strojov a technológií,“ dodal Luigi de Vito, viceprezident EUMABOIS.

Budúcoročné zasadnutie zorganizuje sekretariát vo Viedni.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina