drevostavby konštrukcie

Tisíc pohľadov na oblohu počas roka

Tisíc pohľadov na oblohu počas roka
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Kúpeľné mestečko Dudince leží na juhu stredného Slovenska v regióne Hont na južnom okraji Krupinskej vrchoviny v nadmorskej výške 139 m. Je tu najviac slnečných dní a najmenej daždivého počasia na Slovensku. Kostol Panny Márie Kráľovnej pokoja v Dudinciach budovali v rokoch 1992–94 a je jedným z prvých slovenských kostolov, ktorý bol postavený po páde „železnej“ opony. Konštrukcia a filozofia mladého dudinského kostola opúšťa tradíciu kresťanských stavieb a ide svojou úplne samostatnou, dosiaľ nerealizovanou a nevyskytujúcou sa cestou.

Autorom projektu je viedenský architekt Dipl. Ing. arch. Dr. h. c. Walter Hildebrand. Stavebné povolenie na výstavbu získali 21. 9. 1992, posvätený bol 22. augusta 1994 arcibiskupom Jánom Sokolom.

Ocenenie invenčnej stavby z betónu, dreva a skla

Stavba kostola v Dudinciach, ktorú realizovali Pozemné stavby Nitra závod Topoľčany, vzbudila pozornosť odborníkov. V prestížnej celoštátnej súťaži Stavba roka 1995 získala Čestné uznanie za progresívne architektonicko-konštrukčné riešenie, za kvalitu stavebnej realizácie a symbiózu výrazových prostriedkov.

Kostol má štvorcový pôdorys s polkruhovou svätyňou. Na opačnej strane je hlavný vstup, pozdĺžna os objektu (svätyňa – vstup) je orientovaná v smere východ – západ. Dva bočné vchody cez drevené brány kazetovej konštrukcie 6×9 m (v tom sú používané dvojkrídlové dvere 2×2 m) zvýrazňujú pohľad na drevo zvonku. Zvonová veža okrúhleho pôdorysu je samostatným objektom vedľa kostola, prepojená spojovacou chodbou z prízemia a chóru. Nosná stavba kostola je vytvorená systémom okrúhlych betónových pilierov spojených obvodovými murovanými stenami. Piliere tvoria nosníky konštrukcie drevenej strechy, položenej na kovových podkladových spojovníkoch.

Stredná časť strechy je v tvare kríža, presklená polvalcovými zasklenými plochami. Nárožia sú tiež presklené drevenou roštovou konštrukciou. Prestrešenie svätyne je riešené v tvare polovičnej kopule, nosnými prvkami sú oblúkové rebrové nosníky, taktiež z lepených drevených prvkov. Základy tvorí betónová platňa na podsype netriedeného štrkopiesku. Hlavné nosné body tvoria 4 stĺpy v tvare lomeníc (polvalca). Betónový portál medzi kostolom a presbytériom je vo vodorovnej časti prerušený, aby tvoril súvislosť strechy a nerušený pohľad z kostola na oblohu.

Veža je monolitická stavba v tvare medzikružia, v nej je oceľové vreteno, ktoré nesie schodišťové stupne kruhového schodiska až do otvorenej kopule s oceľovou nosnou konštrukciou a na drevenom záklope je pokrytá medeným plechom. Ukončená je oceľovým pozinkovaným krížom. Umiestnené sú v nej 4 zvony uliate majstrom zvonárom Josefom Tkadlecom z obce Halenkov v roku 1994.

Strechu tvorí rošt vytvorený z drevených lepených nosníkov hrúbky 450 mm. Nosníky sú zložené z dvoch lepených drevených profilov šírky 220 mm a špeciálne upraveného oceľového plechu medzi nimi. Jednotlivé časti lepených nosníkov a oporných bodov sú spojené styčníkovými plechmi. Používali sa v začiatkoch realizácie drevostavieb pre ich bezpečnosť. Museli sa vyrovnať oceľovým a kombinovaným prvkom, aby dosiahli potrebnú a vypočítanú stabilitu.

Výška nosníkov je 1200 mm, na konci konzoly s nábehom 600 mm (alebo 900 mm). Na tomto rošte sú umiestnené oblúkové rámy s vnútorným rozpätím 4,8 m, s vonkajším 9,6 m. Konštrukcia oblúka je z lepených drevených nosníkov. Stojky na oporu plochy majú prierez 180/180 mm, vonkajšieho oblúku prierezu 180/350 mm a väzníc prierezu 180/350 mm. Výhodou konštrukcie je opakovanosť prvkov pre 4 čiastkové konštrukcie rovnakého tvaru a vlastností pri zostavení kríža. Na jeden kus dvojitého lepeného trámu dĺžky 12,5 m bolo potrebné 10,04 m3 dreva, lepený nosník dĺžky 21,38 m mal 9,47 m3. Na lepené oblúky 18/35 v dĺžke 13,89 m bolo potrebné 10,5 m3 a v konštrukcii použili 12 ks. Teleso kostola presahujú 4 lepené nosníky vypustené o 4 m zo stavby. Slúžia ako opory celej konštrukcie a odvádzajú dažďovú vodu zo strechy do kanalizačnej siete, čím bránia prípadnému podtekaniu základovej dosky. Lepené drevené nosníky vyrobili v závode Drevoindustria Oravský Podzámok.

Nosná konštrukcia zastrešenej kupoly nad svätyňou je z klasických lepených oblúkov prierezu 120/300 mm. Nie je tak zaťažená ako konštrukcia strechy.

Drevená kazetová stena je z prírodného duba so zvýraznenými tmavšími výstupkami, ktoré na povrchu vytvárajú štvorcovú sieť. Všetky drevené prvky konštrukcie a ďalšie výrobky (okná, dvere, obklady, podbíjanie odkvapov) boli napustené protipožiarnym náterom a ochranou proti drevokaznému hmyzu. Odolali 25 rokov bez viditeľného poškodenia, čo zvýrazňuje správny technologický postup. Zaujímavým prvkom sú dve bočné drevené kruhové okná (priemeru 1372 mm).

Stredná časť strechy pôdorysne v tvare kríža a v reze polvalca, vrátane polovice kopule nad svätyňou sú opláštené celozasklenými konštrukciami. Je tu 350 okien rovnakého rozmeru, čiastočne diaľkovo ovládané na otváranie. Polykarbonátové vrstvené sklo vytvára elegantné zakrivenie a prepúšťa dostatok denného svetla. Vnútro kostola sa ustavične opticky mení, podľa počasia v priebehu dňa a noci, podľa ročných období. Rôzne svetelné podmienky tak umožňujú počas roka najmenej tisíc rozličných pohľadov na oblohu.

Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
Foto: autor a internet

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina