aktuality

Likvidačné ceny guľatiny

moddom 2022
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky už niekoľko mesiacov upozorňuje na mimoriadne komplikovanú situáciu na trhu s guľatinou, ktorá sa bytostne dotýka ich existencie a konkurencieschopnosti. Momentálne ponuka guľatiny je v európskom priestore vysoká.

Túto situáciu hlavne ovplyvňujú zvýšené ťažby smrekovej guľatiny, predovšetkým kvôli zvýšeným vplyvom biotických činiteľov, ktoré sa prejavujú najmä v plošnom poškodení smrekových porastov lykožrútom. Lesní hospodári sú, navyše, nútení ťažiť aj veternými kalamitami poškodenú guľatinu.

Obrovská lykožrútova kalamita v Čechách spôsobuje, že je všade prebytok piliarskej guľatiny, ktorú českí vlastníci dodávajú nielen pre české píly, ale taktiež na Slovensko, do Rakúska a Nemecka. Ani spomínané Nemecko a Rakúsko sa nevyhli poškodeniu porastov lykožrútom. Ceny guľatiny sú na 10-ročnom minime v celom európskom priestore. Táto situácia spôsobuje prudký pokles cien reziva a všetkých vedľajších produktov, ako sú tzv. biela štiepka (na výrobu celulózy alebo viskózy), ako aj piliny. Toto výrazne ovplyvňuje konkurencieschopnosť slovenských píl na európskom trhu. Vysoké ceny vstupov, rastúce ceny energií, prepravy a klesajúce ceny výrobkov v tom lepšom prípade zabraňujú plánovaným investičným akciám drevospracovateľom, v horšom ich nútia k utlmovaniu výroby.

Ceny dreva medzi privátnym a štátnym sektorom sa výrazne odlišujú. Privátny sektor dokáže promptne reagovať na poškodenia porastov a tým vyťažiť surovinu v primeranej a akceptovateľnej kvalite pre drevospracujúci priemysel. Zároveň je reakcia súkromných pestovateľov lesa na cenové požiadavky trhu taktiež rýchlejšia. Ocenia to predovšetkým píly, ktoré sa orientujú na výrobu reziva a ďalších výrobkov vyššej kvality.

Ceny u štátneho podniku LESY SR sú momentálne príliš vysoké v porovnaní s cenami v privátnom sektore, ako aj v porovnaní s cenami piliarskej smrekovej guľatiny u susedných štátov, najmä Českej republiky, Rakúska a Nemecka. Ich spomalenou reakciu na trhové ceny a taktiež pomalou reakciu na poškodenie porastov sa s pribúdajúcim časom kvalita guľatiny znižuje a tým sa znižuje aj jej speňaženie a hospodársky výsledok štátneho podniku. Treba si uvedomiť, že guľatina je prírodný materiál, ktorý podlieha skaze, hlavne v lete. Preto je potrebné, aby aj štátny podnik reagoval na trhovú situáciu náležite rýchlo. Ceny u š.p. LESY SR sú v porovnaní s privátnym sektorom prípadne zahraničím o 15 až 22 % vyššie v závislosti od kvality a hrúbkového stupňa.

To, že je situácia mimoriadne kritická, dokresľuje aj fakt, že dve najväčšie píly na Slovensku, ktoré spracujú 1.200.000 m3 guľatiny ročne, už tretí týždeň neodoberajú ihličnatú guľatinu od štátneho podniku LESY SR. Manažment LESY SR, š.p. nereaguje na žiadosti spracovateľov a ani na trhový vývoj cien guľatiny v Európe. Napriek viacnásobných žiadostiam už od minulého roku sa cenový rozdiel naďalej výrazne zvyšuje. Sklady na jednotlivých odštepných závodoch sú plné a podliehajú kvalitatívnej degradácii. Aktuálne požiadavky na zníženie cien sú 3 € v kvalite A/B, 8 € v kvalite C a 10 € v kvalite D. Ani ich splnením by sme nedosiahli úroveň cien privátneho sektora alebo cien guľatiny, ktorú dovážame z Čiech, znamenalo by to len zmiernenie negatívneho dopadu. Tento cenový pokles je stále nižší ako straty, ktoré vznikajú neodoberaním hmoty.

Podľa našich neoficiálnych informácií hrozí, že množstvo plánované pre tieto dve píly prerozdelia do regiónov na predaj. Ani ostatné piliarske členské spoločnosti ZSD SR nemajú záujem toto drevo za súčasné ceny nakúpiť a spracovať. Preto sa obávame, že drevo sa dostane k priekupníkom na obchod s Čínou. Tam ale lepšie ceny, ako im ponúkame my, nedosiahnu. Len ak sa bude neoficiálne manipulovať s kvalitou.

Zdroj: TS ZSD SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina