aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Ilustrační foto
Aparatea728x90-drevmag-12-2021-aparatea-banner.gif
Aparatea350x90-anim
Aparatea728x90-drevmag-12-2021-aparatea-banner.gif
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. července 2019 ve Věstníku ÚNMZ č. 7/2019 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období II. pololetí 2019.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají některých výrobců stavebního kování, podlahovin, nosných dřevěných konstrukcí, čalouněného nábytku, hraček a firem zaměřených na stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 5. 8. 2019) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 16, 49, 66, 73, 79, 80, 83, 91 a 94 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
• ČSN č.ú. 16 0002 • Stavební kování – Kování pro okna a balkónové dveře – Požadavky a zkušební metody – Část 17: Kování pro sklápěcí a posuvná okna (PMD: EN 13126-17:2019)
• ČSN č.ú. 16 0003 • Stavební kování – Kování pro okna a balkónové dveře – Požadavky a zkušební metody – Část 16: Kování pro zdvižně posuvná okna (PMD: EN 13126-16:2019)
• ČSN č.ú. 16 0004 • Stavební kování – Kování pro okna a balkónové dveře – Požadavky a zkušební metody – Část 15: Kladky pro vodorovně posuvná a kování pro skládací okna (PMD: EN 13126-15:2019)
• ČSN č.ú. 49 0005 • Podlahoviny z lignifikovaných materiálů jiných než ze dřeva – Charakteristika posuzování a ověřování stálosti vlastností a značení í – Výpočtové postupy (PMD: EN 17009:2019 (CPR))
• ČSN č.ú. 66 0004 • Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová – Zkušební metody – Část 3: Zkouška krípové deformace při cyklických klimatických podmínkách na zkušebních tělesech namáhaných smykem na ohybu (PMD: EN 15416-3:2017+ A1:2019)
• ČSN č.ú. 73 0072 • Komíny – Metody zkoušení systémových komínů – Část 1: Obecné zkušební metody (PMD: EN 13216-1:2019)
• ČSN č.ú. 73 0072 • Komíny – Obecné požadavky (PMD: EN 1443:2019)
• ČSN č.ú. 73 0074 • Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce (PMD: EN 1090-3:2019)
• ČSN č.ú. 73 0078 • Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody (revize ČSN 73 0540-4:2005)
• ČSN č.ú. 73 0079 • Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ – Část 2: Kročejová neprůzvučnost (PMD: EN ISO 16283-2:2018 (CPR) + ISO 16283-2:2018)
• ČSN č.ú. 79 0006 • Usně – Chemické stanovení obsahu kovů – Část 2: Celkový obsah kovů (PMD: EN ISO 17072-2:2019+ ISO 17072-2:2019)
• ČSN č.ú. 79 0007 • Usně – Chemické stanovení obsahu kovů – Část 1: Extrahovatelné kovy (PMD: EN ISO 17072-1:2019+ ISO 17072-1:2011)
• ČSN č.ú. 79 0008 • Usně – Měření barvy a barevného rozdílu hotových usní (PMD: EN ISO 22700:2019+ ISO 22700:2019)
• ČSN č.ú. 79 0009 • Usně – Fyzikální a mechanické metody zkoušení špinivosti – Část 1: Metoda otěrem (Martindale) (PMD: EN ISO 26082-1:2019+ ISO 26082-1:2019)
• ČSN č.ú. 80 0009 • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 20: Směsi elastanových a určitých jiných vláken (metoda s použitím dimethylacetamidu) (PMD: EN ISO 1833-20:2019 + ISO 1833-20:2018)
• ČSN č.ú. 80 0010 • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 6: Směsi viskózy určitých typů měďnatých, modalových nebo lyocelových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny mravenčí a chloridu zinečnatého) (PMD: EN ISO 1833-6:2019 + ISO 1833-6:2018)
• ČSN č.ú. 80 0011 • Textilie – Netkané textilie – Definice (PMD: EN ISO 9092:2019 + ISO 9092:2019)
• ČSN č.ú. 80 0012 • Textilie – Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů – Část 2: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití tetrachlorethylenu (PMD: EN ISO 3175-2:2018 + ISO 3175-2:2017)
• ČSN č.ú. 80 0013 • Textilie – Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů – Část 3: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití uhlovodíkových rozpouštědel (PMD: EN ISO 3175-3:2018 + ISO 3175-2:2017)
• ČSN č.ú. 80 0014 • Textilie – Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů – Část 1: Hodnocení vlastností po čištění a konečné úpravě (PMD: EN ISO 3175-1:2018 + ISO 3175-2:2017)
• ČSN č.ú. 80 0015 • Textilie – Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů – Část 4: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití imitovaného mokrého čištění (PMD: EN ISO 3175-4:2018 + ISO 3175-4:2018)
• ČSN č.ú. 83 0043 • Expozice pracoviště – Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice – Část 1: Požadavky a volba zkušebních metod (PMD: EN 17199-1:2019)
• ČSN č.ú. 83 0044 • Bezpečnost strojních zařízení – Požární prevence a požární ochrana (PMD: EN ISO 19353:2019+ AC:2019)
• ČSN č.ú. 83 0045 • Ovzduší na pracovišti – Měření expozice při vdechování chemických činitelů – Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci (PMD: EN 689:2018+ ISO 19353:2019)
• ČSN č.ú. 91 0009 • Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace a metody zkoušek požární odolnosti – Část 2: Datové komory a datové kontejnery (PMD: EN 1047-2:2019)
• ČSN č.ú. 91 0010 • Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání – Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory (PMD: EN 1143-1:2019)
• ČSN č.ú. 94 0017 • Bezpečnost hraček – Část 3: Migrace určitých prvků (PMD: EN 71-3:2019)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• úkoly ve třídách 16, 49, 66, 79, 91, č.ú. 73 0072 – 73 0074, 80 0009 a 80 0010, 83 0043 a 83 0045
: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• č.ú. 80 0011 – 80 0015 :Textilní zkušební ústav, s.p., Václavská 6, 658 41 Brno
• č.ú. 73 0078: Ing. Jiří Šála, CSc., Chrudimská 2267/3, 11000 Praha 1
• č.ú. 73 0079: Centrum stavebního inženýrství a.s., Pražská 16, 102 21 Praha 10 – Hostivař
• č.ú. 83 0044: Svaz strojírenské technologie, Politických vězňů 1419/1, 113 42 Praha 1
• č.ú. 94 0017: Institut pro testování a certifikaci, a.s., tř. Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín – Louky

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina