aktuality

Kalamitní situace v lesích se prohlubuje

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

V roce 2018 vzrostla těžba dřeva v českých lesích na 25,7 mil. m3 dřeva bez kůry. Jedná se o nejvyšší hodnotu v historii. Těžba byla z převažující části tvořena nahodilou těžbou ve výši 23 mil. m3, která tak byla v loňském roce vyšší než celková těžba v jakémkoliv předchozím roce.

„Příčinou je kombinace několika faktorů, mezi nejvýznamnější patří velké sucho a napadení stromů hmyzími škůdci,“ říká Jiří Hrbek z odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ.

Z dřevin se nejvíce těžil smrk (87,2 %), dále pak borovice (4,4 %) a buk (2,5 %). Těžba listnatých dřevin zaujímala necelých 6 % z celkového objemu.

Velké objemy vytěženého dřeva byly v Kraji Vysočina (3,8 mil. m3) a kraji Jihočeském (3,4 mil. m3), Olomouckém (3,4 mil. m3), Moravskoslezském (3,0 mil. m3). Nejvíce postižena kalamitou byla a je Morava, ale situace se výrazně zhoršila i na Vysočině a v Jihočeském kraji.

Nejvyšší hodnoty těžby dřeva v historii ČR (tis. m3 b. k.)

Rok

Těžba dřeva

celkem

v tom

z toho nahodilá těžba dřeva

na 1 ha lesních pozemků (m3 b. k./ha)

jehličnaté dřeviny

listnaté dřeviny

2018

25 689

24 213

1 476

23 013

9,61

2017

19 387

17 735

1 652

11 743

7,26

2007

18 508

17 278

1 230

14 885

6,98

2006

17 678

16 118

1 560

8 027

6,67

2016

17 617

15 924

1 693

9 399

6,60

Umělé zalesňování proběhlo na ploše 21,2 tis. hektarů, oproti minulému roku došlo k navýšení o 6,4 %. Zvýšil se podíl listnatých dřevin (44,7 %), což souvisí se zmíněnou kalamitou a měnícím se přístupem v rámci lesnického hospodaření. Stále nejvíce se však zalesňuje smrkem (36,8 %), dále bukem (22,4 %) a dubem (14,1 %). Při zalesňování se spotřebovalo 133,2 mil. sazenic, z toho podíl listnáčů činil 55,9 %.

Plocha lesních pozemků mírně vzrostla a ke konci roku 2018 lesy zabíraly 2 673 392 ha.

Více informací naleznete v publikaci Lesnictví – 2018.

Zdroj: ČSÚ

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina