aktuality

Nové multifukční prostory pro odborný výcvik stavebních řemesel

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Dne 9. 4. 2019 bylo v areálu Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvkové organizace slavnostně otevřeno nové moderní výukové centrum s názvem Multifunkční prostor pro odborný výcvik na výuku modulových zdicích systémů. Centrum je určeno pro zkvalitnění odborného výcviku žáků stavebních oborů vzdělání zedník, klempíř, pokrývač, tesař a kominík v segmentu modulových zdicích systémů a dřevodomků.

Výstavba byla realizována v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 33. Výzva – Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL) – SC 2.4. Celkové náklady činily 30 141 000 Kč, z toho 17 448 000 Kč pokryly dotace MMR v rámci programu IROP a 11 365 000 Kč spolufinancování JMK.

Projekt je reakcí na konzultace s potenciálními zaměstnavateli budoucích absolventů a jejich požadavky na výuku odpovídající novým trendům v současné praxi ve stavebnictví a na potřebu, kde by bylo možné realizovat v tempu a odpovídající potřebě výuky stavby z těchto modulových systémů v průběhu celého školního roku. V rámci platformy Centra odborného vzdělávání pro stavebnictví se také nastavuje spolupráce s ostatními školami v Jihomoravském kraji, které vyučují tyto učební obory, což reprezentuje celkem 995 žáků. K nim je ještě nutné přidat žáky maturitního oboru stavebnictví a stavební provoz, kterých je v JMK celkem 760. V objektu centra je také umístěna učebna rukodělné dílny, která umožní uměleckořemeslné zpracování dřeva a přípravu dílčích konstrukčních prvků navazujícím oborům vzdělání, jako jsou truhlář, řezbář a čalouník.

Výstupem projektu je zajištění klíčových kompetencí v technických a řemeslných oborech a zvýšení kvality vzdělávání s následným efektivním uplatněním na trhu práce.

Zdroj: TZ SŠSŘ

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina