aktuality

40 rokov drevárskeho areálu v Žiline

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Jedným z medzníkov rozvoja slovenského drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu bolo položenie základného kameňa učňovského strediska v Žiline, v ktorom mali ročne vychovať 120 kvalifikovaných absolventov pre potreby výroby. Historickým dátumom bol 27. december 1972. Tvoril ho projekt dvoch výškových 9-poschodových budov na vyučovanie a bývanie. Areál mal byť súčasťou podniku Drevoindustria Žilina.

Výstavba bola plánovaná do roku 1975 s rozpočtovým nákladom 39 mil. Kčs. K investičnej revízii došlo už v nasledujúcom roku. Podľa plánovacích a realizačných zámerov zistili, že také veľké učňovské stredisko nie je reálne v Žiline dlhodobo naplniť žiakmi. Hrubá stavba pokračovala v stanovených termínoch a vložené investície štátu sa podujali zachrániť preklasifikovaním stavby na administratívny celok.

Investičným zámerom vyhovovalo namiesto toho vybudovať ústredie vtedajšej výrobno-hospodárskej jednotky – generálneho riaditeľstva Drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu (GR DNP). Pôsobilo v Žiline od roku 1958 pre prvotné spracovanie dreva, od roku 1969 aj pre výrobu nábytku. Jednotlivé úseky boli dočasne umiestnené na šiestich miestach v meste. Na riadenie vtedajších 12 podnikov DNP vo viacerých mestách na Slovensku bolo potrebných vyše 400 odborníkov, administratívnych pracovníkov a riadiacich špičiek. Najskôr zaplnili jednu budovu, do druhej presťahovali obchodný podnik Drevona z Bratislavy. Areál bol dobudovaný pred štyrmi desaťročiami (1979). Jeho súčasťou bolo parkovisko osobných áut, výrobný areál pôvodného investora vrátane železničnej vlečky.

GR DNP tu napokon pôsobilo iba 10 rokov (do mája 1989). Po spoločenských zmenách boli v areáli ďalšie desaťročia kancelárie pre viaceré firmy z odvetvia spracovania dreva. Dnes na troch poschodiach sídli centrum drevo-stavbárskej skupiny Kontrakting. Na dvoch podlažiach spojovacej budovy je reprezentatívna predajňa nábytku viacerých výrobcov.

Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
Foto: archív autora

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina