aktuality

Nová kritéria pro ekologicky šetrný nábytek

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Česká informační agentura životního prostředí CENIA, příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí, zveřejnila informaci o změně kritérií pro označení Ekologicky šetrného výrobku (EŠV) pro skupinu nábytek. Nová revidovaná kritéria začnou platit od dubna 2019.

Cílem revizí je podle CENIA reflektovat technologický vývoj v nábytkovém sektoru, a také zastřešit použití více než jednoho druhu materiálů. Součástí hodnoceného výrobku může být nově korek, bambus, ratan, plasty, kovy, usně, povrstvené textilie, textilie, sklo a vycpávkové/výplňové materiály.

Nová kritéria pro „ekologicky šetrný“ nábytek:

·       výrobek nesmí obsahovat látky SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy) v množství vyšším než 0,1 % (hm.),

·       výrobek nesmí obsahovat vybrané nebezpečné látky,

·       k veškerému použitému dřevu, korku, bambusu a ratanu musí být k dispozici certifikát spotřebitelského řetězce vystavený nezávislou třetí stranou dle uznávaných certifikačních systémů (FCS, PEFC nebo jejich ekvivalent),

·       k primárnímu dřevu, korku, bambusu a ratanu, který nesmí pocházet z geneticky modifikovaných organismů, musí být k dispozici platné certifikáty o udržitelném obhospodařování lesů vystavené nezávislou třetí stranou (např. FSC, PEFC nebo jejich ekvivalent),

·       ze všech dodávaných desek na bázi dřeva, které byly vyrobeny s použitím pryskyřice na bázi formaldehydu, musí být provedena zkouška dle uznávaných metod na emise formaldehydu, která splňuje stanovené limity,

·       je omezeno množství použitých VOC látek a těžkých kovů v případě použití barev, laků a základních nátěrových hmot,

·       v případě použití plastu je omezeno množství obsahu nečistot a těžkých kovů,

·       v případě použití plastu v nábytkovém výrobku v množství větším než 20 % je dána povinnost použití min. 30 % plastů recyklovaného,

·       v neposlední řadě se držitel zavazuje poskytnout 5letou záruku.

V souvislosti se změnou kritérií musí současní držitelé EŠV pro nábytek požádat o recertifikaci. Příslušné doklady je třeba zaslat CENIA, české informační agentuře životního prostředí do 31.3.2019. Kompletní seznam certifikovaných výrobců nábytku je k dispozici na www.ekoznacka.cz/produkty.

Značka EŠV úzce souvisí s tzv. zeleným nakupováním, což je způsob nákupu či zásobování, při kterém je brán ohled na dopad vybraného zboží a služeb na životní prostředí. Přednostně se při něm nakupují produkty, jejichž negativní dopad na životní prostředí je co nejnižší. Tento způsob nakupování je uplatňován mj. při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy.

Ilustrační foto (foto: Interier Tech)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina