aktuality

Další změny pro OSVČ v roce 2019

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Většinu důležitých legislativních změn, které se letos dotknou našeho podnikání, jsme představili v průběhu prosince a ledna. Na doplnění vybíráme ještě několik novinek, které nás letos čekají.

Výhodnější odpočty na výzkum, vývoj a inovace

Po mnoha letech dochází k dlouho očekávanému odstranění nejistot u poplatníků uplatňujících odpočet na výzkum a vývoj. Zásadním krokem je zejména návrh změny termínu, v němž musí být výzkumný projekt zpracován, nově nejpozději k datu podání daňového přiznání za zdaňovací období, za které poprvé daňový subjekt vykáže nárok na uplatnění odpočtu. Současně bude pro poplatníky zavedena povinnost zaslat dopředu finanční správě jednoduché avízo, že provádí výzkumnou činnost, čímž bude naplněn požadavek plánovitosti. Finanční správa bude posuzovat pouze činnosti a náklady zahrnované do odpočtu od rozhodného časového okamžiku, kterým je zaslání avíza. Aktivity předcházející zaslání avíza nebude možné do odpočtu uplatnit a nebudou tedy nově moci být důvodem zamítnutí projektu. Zjednodušený bude i režim osob, které jsou odpovědné za zpracování projektu a jeho realizaci.

Ukotvení definice rodinného podnikání

Poprvé v historii bude Usnesením vlády definován pojem rodinné firmy, což umožní veřejným institucím vytvářet pro tento segment ucelenou podporu. Rodinnou obchodní korporací bude firma, ve které je nadpoloviční počet neomezeně ručících společníků tvořen členy jedné rodiny a alespoň jeden člen této rodiny je jejím statutárním orgánem nebo obchodní korporace, v níž členové jedné rodiny přímo nebo nepřímo vykonávají většinu hlasovacích práv a alespoň jeden člen této rodiny je členem statutárního orgánu této obchodní korporace. Rodinná živnost bude podnikání, na kterém se svojí prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové rodiny a nejméně jeden z členů rodiny je držitelem živnostenského nebo jiného obdobného oprávnění nebo je oprávněn k podnikání z jiného důvodu.

Zvýšení limitu pro výdajové paušály OSVČ

Od roku 2018 došlo k omezení maximální částky výdajů, které může uplatnit živnostník (OSVČ) uplatňující paušální výdaje procentem z příjmů. Tyto výdaje odpovídaly v roce 2018 výši příjmů max. do 1 mil. Kč. Od roku 2019 se limit pro využití výdajových paušálů u živnostníků při výpočtu daně z příjmů opět zvyšuje z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč.

Výhodnější přivýdělek u DPČ

Poměrně oblíbená práce na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) umožní o 500 Kč vyšší přivýdělek bez zatížení sociálních a zdravotních odvodů. Namísto dřívějších 2499 Kč je možné si v roce 2019 měsíčně přivydělat až 2999 Kč, aniž by se muselo platit sociální a zdravotní pojištění. Nově se totiž tyto odvody platí až od příjmu 3000 Kč. Pozor však na to, že pro srážkovou daň i nadále platí limit 2500 Kč! U dohod o provedení práce (DPP) zůstává vše při starém – limit započitatelného příjmu pro sociální i zdravotní pojištění zůstává na úrovni 10 000 Kč, což platí i pro srážkovou daň při neučiněném prohlášení k dani.

Zjednodušení vyřizování ochranných známek

Novelou dochází k užšímu sblížení systému ochranných známek v České republice se systémy ochranných známek v ostatních členských státech EU. Dochází k vypuštění požadavku grafického znázornění ochranné známky a významně se posiluje postavení vlastníků ochranných známek na trhu. Úřad průmyslového vlastnictví bude nově informovat vlastníky ochranných známek o blížícím se uplynutí doby platnosti zápisu jejich ochranné známky a dochází ke zjednodušení právní úpravy jednotlivých podání, včetně placení správních poplatků v řízeních o ochranných známkách.

Zdroje: AMSP ČR, Podnikatel.cz

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina