aktuality

Nové normy v decembrovom zborníku

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Výber noriem STN z Vestníka pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 2018. Decembrová časť zborníka obsahuje 71 nových noriem, 3 zmeny a 3 opravy STN.

• STN EN 62841-2-1 (36 1560) • Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojné zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť Časť 2-1: Osobitné požiadavky na ručné vŕtačky a príklepové vŕtačky (EN 62841-2-1: 2018; mod. IEC 62841-2-1: 2017)

• STN EN 17077 (38 1560) • Stanovenie správania sa vrstiev prachu pri horení (EN 17077: 2018)

• STN EN ISO 13943 (85 6536) • Požiarna bezpečnosť. Slovník podľa ISO 13943: 2017; ISO 13943: 2017)

• STN EN  16763 (92 2001) • Služby pre systémy požiarnej bezpečnosti a bezpečnostné systémy (16763: 2017)

• STN EN 60445 (33 0160) • Základy a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek – stroj. Označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov (EN 60445: 2017; IEC 60445: 2017; IEC 60445: 2017/COR 1: 2017)

• STN EN ISO 287 (50 0306) • Papier a lepenka. Stanovenie obsahu vlhkosti dávky. Metóda sušenia v sušiarni podľa ISO 287: 2017 (EN ISO 287: 2017; ISO 287: 2017)

• TNI CEN/TR 17231 (73 0040) • Eurokód 1. Zaťaženie konštrukcií. Zaťaženie mostov dopravou. Vzájomné pôsobenie koľaje a mosta (CEN/TR 17231: 2018)

• STN EN 15232-1 (74 7307) • Energetická hospodárnosť budov. Časť 1: Vplyv komplexného automatického riadenia a správy budov. Moduly M 10-4,5,6,7,8,9,10 (EN 15232-1: 2017)

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina