aktuality

Předávání rodinných firem zadrhává

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Rodinné firmy zažívají velkou vlnu generační výměny a většina z nich na tento úkol není dostatečně připravena. Plán na předání rodinného podniku má pouhých 5 % z nich. Jen těsná nadpoloviční většina vlastníků ví, komu rodinnou firmu předat, zatímco před rokem to bylo ještě plných 70 %. Tato a další fakta vyplývají z průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).

Předat firmu rodinnému příslušníkovi plánuje 57 % firem, přičemž necelá polovina z nich (47 %) již ví, komu ji předají. Na meziročním poklesu (13 %) se ale začíná projevovat trend, kdy potomci využívají lukrativních nabídek na trhu práce a upřednostňují před náročností vlastního podnikání často komfortnější zaměstnání u velkých firem. Alarmující je rovněž zjištění, že pouze 5 % rodinných firem má zpracovaný plán předání podniku. Celých 65 % rodinných firem takový plán nemá a ani o něm neuvažuje, což může být podle AMSP ČR velkým rizikem. „Nejvíce ztrát vyplývajících ze špatného předání vyplývá totiž z nepřipravenosti všech stran, proces se často děje intuitivně, v časovém tlaku a bez dopředu projednaných podmínek a pravidel. To může znamenat vznik problémů a nedorozumění, jak mezi předávajícími, tak mezi firmou a dodavateli, bankéři nebo zákazníky,“ upozorňuje generální ředitelka AMSP ČR Eva Svobodová.

Více jak polovina rodinných firem (56 %) uvádí, že nástupníci mají vhodné vzdělání pro řízení firmy, naopak, pouze třetina nástupníků má dostatek zkušeností. Co se týká vlastností potenciálního nástupce a budoucího lídra firmy, projevuje se u rodinných firem vyšší důraz na dlouhodobou stabilitu. Karel Havlíček, předseda AMSP ČR k tomu uvádí: „Zatímco v nerodinných firmách jsou více požadovány manažerské, organizační a oborové schopnosti, u rodinných firem je kladen vyšší důraz na zodpovědnost, čestnost a spravedlivost. To je dáno tím, že cílem obvykle není okamžitý finanční zisk, ale dlouhodobá správa aktiv a udržení rodiny pohromadě, přičemž šéf rodinné firmy hraje nejen o manažerské výsledky, ale doslova o střechu nad hlavou pro celou rodinu a o majetek tvořený jeho předky. To je odpovědnost, která je neporovnatelná s běžným manažerským přístupem.“

Rodinné firmy se aktivně začaly zajímat o myšlenku ukotvení rodinného podnikání v české legislativě. Celých 77 % souhlasí s tímto krokem, což je o 34 % více, než tomu bylo v loňském roce.

V rámci podpory by rodinné firmy nejvíce uvítaly mediální podporu příkladů dobré praxe, dále investiční pobídky pro rodinné firmy, cílené dotační podpory pro ně či snížení odvodů za zaměstnance u firem v méně rozvinutých regionech. V dalších požadavcích následuje finanční příspěvek na vzdělávání nástupníků na vysokých školách v ČR i v zahraničí a rovněž vyšší zodpovědnost státu v rozhodování o podpoře konkurenčních zahraničních montoven, distribučních a logistických center v regionech, které jim odebírají pracovníky.

Celých 83 % rodinných firem deklaruje mimořádnou náročnost vůči svým zaměstnancům, přičemž ale stejný přístup volí i k potomkům ve firmě. Ke konfliktům mezi rodinnými příslušníky dochází ve 2/3 rodinných firem, nejčastěji mezi zakladateli a nastupující generací či zakladateli navzájem. Naopak konflikty mezi rodinou a ostatními zaměstnanci nejsou příliš časté. Dvě třetiny firem (63 %) pak řeší konflikty otevřenou diskuzí, obvykle nevyužívají rodinnou ústavu, přesto je zřejmé, že problémy dokáží na kupecké bázi řídit a nepodceňují jejich řešení, včetně určitých formalizovaných kroků, např. na bázi oficiální rodinné rady.

Pomoc s generační výměnou hledají respondenti nejčastěji u známých (64 %), poměrně velká část se ale obrací i na profesionály – právní a poradenské firmy (32 %).

Majitelé rodinných firem více jak z poloviny (61 %) preferují, aby nástupník absolvoval stáž v jiné rodinné firmě a získal tak reálné zkušenosti z provozu. Na rozdíl od minulých let se začíná objevovat trend, kdy předávající mají větší zájem zůstat ve firmě aktivní. Je to dáno jednak tím, že není jednoduché přesvědčit nástupce k převzetí firmy, ale rovněž tím, že s blížícím se časem odchodu si předávající stále více uvědomují, že jejich práce je v rodinném podniku nejednoduše nahraditelná.

Při příležitosti zveřejnění průzkumu startuje i prestižní soutěž Equa bank Rodinná firma roku (EBRFR). Firmy se do ní mohou přihlásit do 17. srpna 2018. Kromě tradičního zlatého, stříbrného a bronzového umístění zůstává i letos Cena odborné poroty pro dvě kategorie: Malé firmy (firmy do 50 zaměstnanců s obratem do 10 mil. EUR) a Střední firmy (firmy do 250 zaměstnanců s obratem do 50 mil. EUR). Cena veřejnosti zůstává stejná jako v předchozích ročnících a budou do ní zařazeny firmy z obou kategorií (z každé kategorie 5 nejlepších firem, které vybere porota). Vyhlášení vítězů proběhne již tradičně na Dni podnikatelů České republiky, a to 10. října 2018 v Praze.

Zdroj: AMSP ČR

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina